Licytacje

KM 1795/08 i nne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 1795/08, KM 2832/12, KM 2860/13, KM 2163/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2015r. o godz. 14:30 Chechło Drugie ul. Gliniana 5B

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

TV LG 47LB5700 No 410WRVZPG407+pilot+ 2 podstawki(nóżki)+ kabel

11799.001349.25

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 14/15

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2015r. o godz. 11:30 w lokalu:

95-082 Dobroń, Chechło I

,

ul. Pabianicka 48

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

TV Samsung LE 37S62B typ JA37EO, prod. wegierskiej,

ok. 5 letni

 

+ pilot, + kabel, + podstawka

1300.00225.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 33/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 33/14, KM 1949/14, KMS 67/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2015r. o godz. 13:00 w lokalu:

Widawa Rynek im. T. Kościuszki 17

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ 108 ROK P ROD. 1998

 

nr rej. ELA12GP, VIN VSA63806813137671

 

115000.0011250.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 2661/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2015r. o godz. 11:30 w lokalu:

98-170 Widawa

,

Brzyków 54

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

 

 

TV Samsung LE 32E420E ZW NoLE32E420 Version No

01, prod. węgierskiej, ok. 2l

 

 

.

+ pilot, + podstawka, + kabel

1600.00450.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 2738/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2015r. o godz. 11:30 w lokalu:

98-105 Wodzierady

,

Stanisławów 2

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Samochód osob. Daewoo Lanos 1,5 KAT o nr rej.

EL 9986L, inst. gazowa

 

VIN KLATF48YEWB118580,

samochód nieprzerejestrowany, dłużniczka posiada umwę kupna-sprzedaży

11800.001350.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 479/13 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 479/13, KM 403/12, KM 2630/12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2015r. o godz. 09:45 w lokalu:98-100 Łask, Młynisko 8 A

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

1/2 częsci Zestaw mebli kuchennych kolor wenge, 2 lata,

.

 

 

 

10 szafek stojących ( w tym 3 szufladowe, 2 kosze kargo i 1 narożna),, 7 szafek wiszących ( w tym 4 z przeszkleniem),, z górnym oświetleniem- 7 szt i 5 ,, wraz z blatem wiórowym

13000.001500.00
2

Piekarnik Amica -14 lat

1100.0050.00
3

Zmywarka Amica-7lat

1300.00150.00
4

Mikrofalówka ARDO

 

150.0025.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 1191/13

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2015 r. o godz. 13:15 w lokalu dłużnika: Łask, ul. Jagodowa 18

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

samochoód osob. Fiat Bravo o nr rej. ELA 5T98

rok. prod. 2000

130000.0015000.00
2

laptop Lenovo

11000.00500.00
3

TV Daewoo DTH29U312100D

11000.00500.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 1800/10 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 1800/10, KM 2180/13, KM 3/10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2015r. o godz. 12:15 w lokalu: 98-100 Łask, ul. Pl. 11-go Listopada 1/1 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

MOTOROWER SANILI TS50QT-4 ROK PROD. 2003 K OLOR: NIEBIESKI

 

nr rej. ELA1R12, VIN LT8TSTBD64J071182, kolor niebieski, uszkodzony silnik, (cylinder), gaźnik, kranik ciśnieniowy, sprzęgło)

1200.00150.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 3929/11

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2015r. o godz. 11:30 w lokalu:

99-200 Poddębice

,

Sworawa 51

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN LT 55 2.4D rok prod. 1993 kolor biały

.

 

 

 

nr rej. EPD23MT, VIN WV2ZZZ21ZPH000843

17000.003500.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 288/11

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2015 r. o godz. 10:30 Kolonia Góra Bałdrzychowska 24, 99-200 Poddębice odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Kombajn 5-funkcyjny GEA, z 3 silnikami, nr 735479

 

112300.009225.00
2

Piła mechaniczna "FESTOL"

12214.001660.50
3

piec węglowy 'Żar"

11107.00830.25

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 2196/12 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 2196/12, KM 1681/10, KM 1702/10, KM 187/10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2015r. o godz. 14:00 w lokalu:

98-113 Buczek, Brodnia Górna 31

, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

kombajn zbożowy BIZON SUPER 2056

140000.0030000.00
2

krowa rasy HO PL 005010348289 płeć XX

14000.003000.00
3

krowa rasy HO PL 005054205326 płeć XX

14000.003000.00
4

krowa rasy HO PL 005120634098 płeć XX

14000.003000.00
5

krowa rasy HO PL 005148325916 płeć XX

14000.003000.00
6

krowa rasy HO PL 005148326050 płeć XX

14000.003000.00
7

krowa rasy HO PL 005148326098 płeć XX

14000.003000.00
8

krowa rasy HO PL 005148326180 płeć XX

14000.003000.00
9

krowa rasy HO PL 005148326302 płeć XX

14000.003000.00
10

krowa rasy HO PL 005148326319 płeć XX

 

14000.003000.00
11

krowa rasy HO PL 005148326333 płeć XX

14000.003000.00
12

krowa rasy HO PL 005148326364 płeć XX

14000.003000.00
13

krowa rasy HO PL 005148326401 płeć XX

 

14000.003000.00
14

krowa rasy HO PL 005154512874 płeć XX

14000.003000.00
15

krowa rasy HO PL 005154512904 płeć XX

14000.003000.00
16

krowa rasy HO PL 005165818095 płeć XX

 

 

 

14000.003000.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

VERTE

 

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 1580/14 i inne

Dot. KM 1580/14, KM 1087/14, KM 306/11, KM 2512/13, KM 41/14,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2015 r. o godz. 11:30 w Kancelarii Komornika Sądowego przy SR w Łasku Krzysztofa G. Skrzypka, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FSO POLONEZ TRUCK ROK P ROD. 1993 KOLOR: CZERWONY

.

 

 

 

nr rej. EPD39EW, VIN SUPB04CBJ00013992, kolor czerwony, inst. gazowa, zabudowa,

brak dokumentów, wartość złomowa

 

1501.00375.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w każdy piątek w godz. 17.00-19.00 do dnia 20.07.2015 r. we Włocławku ul. Brzezinowa 95 (osoba do kontaktu Sławomir Szalewski tel. kom. 502203549) w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

KM 2692/14

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2015 r. o godz. 11:15 w lokalu:

98-100 Łask

,

ul. Lubelska 1/2

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

narożnik (witryna+podstawka)

 

1500.00375.00
2

komoda (4 szafki + 4 szuflady), front okleina

 

11000.00750.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Km 1076/10 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 10-07-2015r. o godz. 10.50 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 w Łasku odbędzie się:

- pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Barbara Rosiak,Zbigniew Rosiak położonej w miejscowości Dąbrówka Woźnicka,gm.Dalików, działka nr 142, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 12250 [NKW: SR2L/00012250/9]


W skład nieruchomości wchodzi działka nr 142 o powierzchni 0,99 ha w kształcie trapezu na długości 136 m,wzdłuż drogi asfaltowej Dalików Brudnów Pierwszy.Grunt użytkowany rolniczo bez ulepszeń na gruncie.Za rejestram gruntów użytek oznaczony symbolem:RIVb-0,36, RV-0,47, RVI-0,16,HP-0,449

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 28 770,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 577,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 877,00 zł.

 

- pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników Barbara Rosiak,Zbigniew Rosiak położonej w miejscowości Konopnica 6, gm.Wartkowice,działka nr 148/1, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 23483 [NKW: SR2L/00023483/1]

 

 

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 148/1 o powierzchni 0,1484 ha. Podjazd drogą asfaltową, grunt w kształcie kwadratu z dostępm do energii elektrycznej,sieci wodociągowej,wygrodzenia działki tylko od strony drogi dojazdowej.Skład użytków:B-0,08 ha i RVI 0,684 ha.Na gruntach nieruchomości wyróżniono dwa obiekty kabaturowe

- budynek gospodarczy: obiekt parterowy, wolnostojący, murowany, dach kryty blachą, stolarka drzwiowa drewniana, instalacja:Ee, pow.netto parteru:42,56 m2,

- budynek mieszkalny, obiekt parterowy bez piwnic z poddaszem niemieszkalnym, ściany murowane, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką, stolarka okienna pcv, drzwiowa drewniana, instalacje:ee,wod-kan, ogrzewanie piecowa, pow.netto parteru: 63,34m2

Suma oszacowania wynosi 90 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 000,00zł.

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Km 3128/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 10-07-2015r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników Andrzej Matuszewski,Ewa Matuszewska w ramch wspólność ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonej w miejscowości Łężki, gm.Poddębice, działka nr 57/10 i 61/5, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 28157 [NKW: SR2L/00028157/2]


Przedmiotowa nieruchomość składa się z przylegających do siebie działek nr 57/10 i 61/5,położonych we wsi Łężki,w odległości ok. 140 m od drogi krajowej nr 72 Poddębice-Aleksandrów Łódzki, przy drodze gruntowej prowadzącej do drogi powiatowej.

 

 

Działka gruntu o nr we. 61/5: powierzchnia 2615 m2, kształt zbliżony do prostokąta o szerokości ok.35,50 m.głębokości ok.75,50m..Teren płaski, porośnięty trawą,z jednego boku ogrodzony.W tylnej części działki 61/5 znajduje się niewielki staw ( około 500 m2 ),który niewielką częścią posadowiony jest na działce 57/10.

Działka gruntu nr ew.57/10: powierzchnia 331 m2, kształt prostokąta wymiarch ok. 33 m( wspólna granica z działką nr 61/5 ) i głębokości okk. 10,50m. Ogrodzenie z dwóch stron. Na dziłce znajduje się drewniana wiata nie związana trwale z gruntem, pomost oraz kilka brzóz.

Działki nr 61/5 i 57/10 tworzą jedną całość funkcyjną.

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 67 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 475,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 730,00zł.


Rękojmię należy uiścić na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Km 2023/12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 10-07-2015r. o godz.10.20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja:

- 1/2 ułamkowej części nieruchomości położonej w miejscowości Lutomiersk, gm. Lutomiersk, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 30402 [NKW: SR1L/00030402/5]

- 4/5 niewydzielonej części nieruchomości położonej w miejscowości Lutomiersk, gm. Lutomiersk, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29339 [NKW SR1L/00029339/2]

 

 

W skład nieruchomości oznaczonej nr KW 30402 [NKW: SR1L/00030402/5] wchodzą trzy działki o zróżnicowanym stanie zagospodarowania: 

 

 

1. działki nr 954/3 ( 0,1267 ha ) i 954,4 ( 0,1267 ha) położne przy drodze asfaltowej ,użytkowane rolniczo, skład użytków RIV a

 

2. działka nr 914/3 (0,1980 ha) położona przy drodze asfaltowej,o wygrodzonych granicach z dostępem do podstawowych mediów w sąsiedztwie gruntów zabudowanych.Skład użytków: B-RIV a. Na działce znajduje sie zabudowa mieszkalno - gospodarcza:

- zabudowa gospodarcza parterowa w części z poddaszem: ściany murowane, konstrukcja dachu drewniana kryta papą, stolarka drewniana, p.u. parter: 73,3 m2

- szopa murowano - drewniana kryta papą ,p.o. 7,8 m2,część murowana z posadzką betonową 8,1 m2, część o konstrukcji drewnianej;

- budynek mieszkalny parterowy z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony piwnicą o wysokości 1,88m, ściany murowane, dach drewniany kryty papą, stolarka zewnętrzna pcv, wewnętrzna drewniana, pu.parter: 70,50 m2.

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części działki nr 914/3 wynosi 136 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 600,00 zł.

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części działki nr 954/3 wynosi 19 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 980,00zł.

 

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części działki nr 954/4 wynosi 19 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 980,00zł.

Suma oszacowania udziału 1/2 części nieruchomości SR1L/00030402/5 wynosi 175 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 560,00zł.

W skład nieruchomości oznaczonej nr KW 29339 [NKW SR1L/00029339/2] wchodzi działka nr 942/2 o powierzchni 0,68 ha w kształcie prostokąta o szerokości 30 m, podjazd od północy drogą asfaltową od południa droga gruntowa.Grunt użytkowany rolniczo,w sąsiedztwie grunty użytkowane rolniczo bez zabudowy. Skład użytków : RIVb-0,68

 

 

 

Suma oszacowania 4/5 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 74 320,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 740,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 432,00zł.

 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Krzysztof G. Skrzypek

98-100 Łask
ul. Południowa 8a
tel. 43 6752132
fax: 43 6762973
NR KONTA:
30 1240 3288 1111 0000 2810 5332
lub
53 9263 0000 0522 0002 2005 0001