Licytacje

KM 1193/12 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-03-2015r. o godz. 12:00
Wrzeszczewice Skrejnia , 98-100 Łask
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Samochód ciężarowy "Star" wartość złomowa

13000.002250.00
2

Wózek widłowy wartość złomowa

13000.002250.00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KMP 33/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2015r. o godz. 11:15 w lokalu:

98-105 Wodzierady

,

Piorunów 6

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

SAMOCHÓD OSOBOWY BMW 318 KAT ROK PROD. 199 2 KOLOR: CZERWONY, inst . gazowa

.

 

 

 

nr rej. ELA19VE, VIN WBACA31070FB51182, kolor czerwony

11500.001125.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 1193/10

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2015r. o godz. 09:45 w lokalu:

Lubola 19

,

99-235 Pęczniew

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

 

 

Samochód osobowy Volkswagen Vento 1,9 D, rok

prod. 1994,

 

 

nr rej. WZ 92137, WVWZZZ 1H ZRW331323, seria dowodu DR/BAE 4446634, kolor bordkowy

13000.002250.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 2472/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2015r. o godz. 11:15 w lokalu:

98-160 Sędziejowice

,

Brzeski 36

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

SAMOCHÓD OSOBOWY FORD MONDEO ROK PROD. 199 6 KOLOR: CZERWONY

.

 

 

 

nr rej. ELA1F44, VIN WF0AXXGBBARG29357, kolor czerwony

11000.00500.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 2018/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2015r. o godz. 09:30 w lokalu:

98-113 Buczek

,

ul. Główna 6

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

TC LCD Panasonic 50(Plasma) TXP50X60 rocznik 2014

 

11500.00750.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KMS 206/13

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2015r. o godz. 12:45 w lokalu:

98-100 Łask

,

ul. Lubelska 12/2

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

TV Samsung (pilot+podstawka) PS43D 450A2W

12000.001000.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 3126/13

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2015r. o godz. 12:00 w lokalu:

98-100 Łask

, ul. Krakowska 11 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Segment pokojowy dębowy duży

11200.00600.00
2

Szafka dębowa wisząca

1300.00150.00
3

Szafka narożna mała

1400.00200.00
4

Komoda dębowa

1500.00250.00
5

Ława dębowa

 

1400.00200.00
6

Stół dębowy + 4 krzesła

 

11500.00750.00
7

Telewizor Toshiba 52 `` z pilotem oraz podstawką

12800.001400.00
8

Lodówko-zamrażarka LG Premium - 2 częściowa

11500.00750.00
9

Lodówko-zamrażarka LG Premium - 2 częściowa

11500.00750.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 2373/08 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 2373/08, KM 937/09, 520/12, KM 479/11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2015r. o godz. 11:15 w lokalu: 98-140 Łask-Kolumna, ul. Wrzosowa 21

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

 

 

Meble pokojowe-komoda system BRW- kolor ciemny

brąz(orzech) z 3 drzwiczkami

 

 

.

i jedną szufladą

1300.00225.00
2

Meble pokojowe-witryna narożna z przeszkleniem-BRW

System

 

1400.00300.00
3

Meble pokojowe- stolik pod telewizor- system BRW

150.0037.50
4

Lodówka BEKO z zamrażarką

1300.00225.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 1632/10

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2015r. o godz. 11:15 w lokalu:

95-135 Lutomiersk, Charbice Dolne 4

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

 

 

SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN GOLF 1,3 ROK P ROD. 1984

 

 

.

nr rej. EPA26KU, VIN

11000.00750.00
2

1/2 części udziału) SAMOCHÓD OSOBOWY HONDA CIVIC 1.5 KAT ROK P ROD. 1994

 

nr rej. EPA3N17, VIN 1HGEG8641RL006722, kolor niebieski

 

11500.001125.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 2741/10

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2015r. o godz. 12:00 99-200 Poddębice Pl. T. Kościuszki 39 (SDH)

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Maszyna do szycia "Łucznika" 834

150.0037.50
2

Overlok 3-nitkowy STAR GN-35, LAT OK. 30

 

1100.0075.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 3929/11 i nne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot.. KM 3929/11, KM 934/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2015r. o godz. 11:00 w lokalu:

99-200 Poddębice

,

Sworawa 51

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

 

samochód ciężarowo-osob. Citroen Jumper rok prod.

1997, biały o nr rej. WWL YL75

.

 

 

 

VIN VF7233H4215462267(BRAK DOWOFU REJESTRACYJNEGO)

18000.006000.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Km 2547/11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2015r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydział Cywilny 98-100 Łask, ul. Kolejowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość należącej w ułamkach po 1/2 położonej: 98-100 Łask, Świerkowa 2A,  dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 8438 [NKW: SR1L/00008438/3]


 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Opisywania nieruchomość położona jest w miejscowości Łask-Kolumna, jest to dzielnica letniskowa położona we wschodniej części miasta Łask. Przez miejscowość przebiega droga krajowa z Łodzi do Sieradza. W skład opisywanej nieruchomości wchodzi działka nr 178 o pow. 0,0517ha oddana w użytkowanie wieczyste do 2067r. Nieruchomość położona jest w narożniku ulicy Świerkowej i Placu Gwiaździstego, podjazd do nieruchomości od strony południowej z ulicy Świerkowej. Na nieruchomości znajduje się dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, teren działki słabo zagospodarowany. Budynek mieszkalny jednorodzinnym, piętrowy, podpiwniczony o pow. użytkowej wraz z piwnicą 124m2. Na parterze znajdują się: salon, kuchnia, hol a na piętrze dwa pokoje. Łazienka, kotłownia oraz niewykończone pomieszczenia gospodarcze znajdują się w piwnicy.

Na nieruchomości przyłącze wodne z wodociągu, energetyczne, kanalizacja-zrzut ścieków do szamba, ogrzewanie centralne z pieca węglowego zaintalowanego w piwnicy.

 

 

Istnieje niezgodność danych zawartych w księdze wieczystej z danymi zawartymi w rejestrze gruntów w zakresie powierzchni oraz nr działki. Dla potrzeb wyceny przyjęto powierzchnię oraz nr działki ujawniony w ewidencji gruntów.

W dziale II KW Istnieje niezgodność pomiędzy danymi zawartymi w księdze wieczystej, a stanem faktycznym.

Suma oszacowania wynosi 276 667,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 207 500,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 666,70zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050000

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji

 

 

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Km 2074/12 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2015r. o godz. 10:20 w Sąd Rejonowy w Łasku I Wydział Cywilny 98-100 Łask, ul. Kolejowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe "Budromel" Sp. z o.o. położonych: 99-200 Poddębice, Klementów, dla których Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 2656 [NKW: SR2L/00002656/2] oraz KW 11945 [NKW: SR2L/00011945/1]

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Z uwagi na uwarunkowania dostępności do drogi publicznej i zagospodarowania infrastrukturą techniczną działki tworzą całość gospodarczo- użytkową.

W skład nieruchomości o numerze KW [NKW: SR2L/00002656/2] wchodzą działki o numerach 36/1 o pow. 0,2740 oraz 36/2 o pow. 0,2217 ( łączna powierzchnia nieruchomości: 0,4957)

W skład nieruchomości o numerze KW [NKW: SR2L/00011945/1] wchodzą działki o numerach 27/1 o pow. 0,3989, 27/3 o pow. 0,6830, 27/4 o pow. 0,3892 ( łączna powierzchnia nieruchomości: 1,4711).

Nieruchomości położone są w odległości 0,5 km od Poddębic, przy drodze krajowej Łódź- Konin. Na działkach nr 27/1, 27/3, 27/4 i 36/2 dostęp do podstawowych mediów: sieć wodociągowa, kanalizacja wewnętrzna lokalna, elektryczna; całość gruntów nieruchomości o wygrodzonych granicach; ogrodzona; na nieruchomości występuje sieć utwardzonych dróg wewnętrznych; na nieruchomości znajdują się następujące budynki:

- murowany budynek biurowo- usługowy, w części dwukondygnacyjny, w części jednokondygnacyjny, bez piwni; instalacje: wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, c.o., gazowe lokalne, grzejniki convektorowe, kanał o wym. 4,5 m x1,4 m do prac podwoziowych; na część biurową składają się: parter- hol, pomieszczenia biurowe, gabinety, wc ( damski, męski), kuchnia; piętro- przestronna klatka schodowa, gabinety biurowe, wc, euro kuchnia; część warsztatowa- odrębne wejścia; część socjalna- szatnia, gabinet pielęgniarki, stołówka, wc, podjazd dla niepełnosprawnych; p.z. 535,89 m2, p.u. 654,78 m2; rok budowy 1994, modernizacja 2008-2009

- budynek magazynowy- zbudowany na planie prostokąta o wymiarach 5,00 m x 6,00 m, wysokość 3,00 m, parterowy, niepodpiwniczony, betonowy fundament, ściany murowane; wyposażony w instalację elektryczną; stan techniczny zadowalający; p.z. 30 m2, p.u. 27 m2; rok budowy 1994

- wiata magazynowa- o jednej ścianie konstrukcyjnej wykonanej z bloczku betonowego, z jednospadowym dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym blachą trapezową ocynkowaną; p.z. 120 m2; rok budowy 1996

- budynek garażowy- wolnostojący, o konstrukcji stalowej; p.z. 20 m2, p.u. 16 m2; stan techniczny- zadowalający; rok budowy 1996

- wiata magazynowa, stalowa, o dwóch niepełnych ścianach, dach pokryty eternitem; ściany osłonowe z siatki stalowej; stan techniczny zadowalający; rok produkcji 1995

- stacja paliw- stacja gazu do pojazdów samochodowych, wyposażona w 1 dystrybutor i dwa naziemne zbiorniki gazu o pojemności po 6400 litrów każdy oraz elementy sieci; stan techniczny: zadowalający

- budynek kasy- wolnostojący, parterowy, o wymiarach 5,50 m x 2,60 m i wysokości 2,90 m; na fundamencie betonowe ściany z płyty obornikowej ocieplone,dach płaski kryty blachą ocynkowaną

falistą; stan techniczny: zadowalający; p.z. 14,3 m2, p.u. 13,4 m2; rok budowy: 1996

- rozlewnia gazu płynnego ( działki nr 27/1, 27/4) - na nieruchomości znajdują się zbiorniki magazynowe stalowe gazu płynnego o łącznej pojemności 126 000 litrów, budynek napełninia butli gazowych wraz z wiatą z magazynem butli pełnych i pustych, front rozładunku autocystern; przyłącza i sieci: wodociągowa, kanalizacji deszczowej, gazowa, energetyczna oświetlenia i siły, instalacja siły i sterowania dla pomp i wentylatorów. Komunikacja wewnętrzna na obiekcie drogami o nawierzchni betonowej z krawężnikami, chodniki i dojścia z kostki brukowej. Teren ogrodzony z dwoma bramami wjazdowymi. Wjazd na nieruchomość od strony drogi krajowej przez działkę 27/3 stanowiącą własność P.P.U. "Budromel" Sp.z o.o., drugi wjazd drogą publiczną; obiekt dozorowany z systemem automatycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych i alarmowych; instalacja detektorów stężeń gazu propan butan,

- budynek rozlewni gazu- jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący, zbudowany na planie litery "L", fundamenty żwirobetonowe, , ściany z pustaków betonowych, dach jednospadowy kryty blachą trapezową, na części eternitem; przez wejściami do budynku rampy; instalacje: elektryczna, wodna, wentylacja grawitacyjna, mechaniczną oraz system zabezpieczeń i alarmowy; stan techniczny: dobry; p.z. 100,00 m2, p.u. 80,00 m2, rok budowy 2002.

opis budowli budowlanych:

- wiata stalowa: dobudowana do rozlewni gazu; konstrukcja stalowa; ściany osłonowe z siatki w elementach stalowych, dach jednospadowy kryty blachą; stan techniczny: dobry, dane ogólne: 7,2 m x 7,2 m x 4,5 m, p.z. 51,84 m2, p.u. 50 m2

- stacja rozładunku autocystern- szkielet o konstrukcji stalowej

 

Suma oszacowania nieruchomości o numerze KW SR2L/00002656/2 wynosi 228 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 171 450,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 860,00zł.

 

Suma oszacowania nieruchomości o numerze KW SR2L/00011945/1 wynosi 1 431 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 073 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 143 160,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Km 2409/13 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2015r. o godz. 10:10 w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydział Cywilny 98-100 Łask, ul. Kolejowa 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Babice,gm. Lutomiersk,, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 45925 [NKW: SR1L/00045925/5]

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Nieruchomość położona jest w Babicach, w otoczeniu gruntów zabudowanych nowymi obiektami jednorodzinnymi, podjazd drogą gruntową. W skład nieruchomości wchodzi m.in. grunt o pow. 1124m2 w kształcie trapezu, grunt w obrysie zewnętrznym o wygrodzonych granicach na gruncie przyłącze elektryczne i wodociągowe. Na gruncie posadowiony jest budynek mieszkalny, parterowy z poddaszem mieszkalnym; murowany; dach drewniany, kryty dachówką; instalacje: wod-kan, elektryczna, instalacja gazowa, c.o. (pełna armatura do instalacji); p.z. 132,2m2, p.u. 157,6 m2, kubatura 630 m2

Suma oszacowania wynosi 500 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 333 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Km 2484/13 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2015r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowy w Łasku I Wydział Cywilny 98-100 Łask, ul. Kolejowa 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości   położonej w miejscowości  Rokitnica,gm.Łask dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 4333 [NKW: SR1L/00004333/9].

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

 

W skład nieruchomości wchodzą działki nr 98, 118/1 i 181 o łącznej powierzchni 2,02ha. Działka nr 98 o pow. 0,4ha, na pow. 0,13ha grunty zadrzewione, dominująca sosna 15-35 lat; działka nr 118/1 o pow. 0,3ha grunt porastający pojedynczymi samosiejkami sosny; działka nr 181 o pow. 1,32ha, użytek rolny.

Suma oszacowania wynosi 76 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa2/3 sumy oszacowania i wynosi 50 867,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 630,00zł.

Działka nr 98 suma oszacowania wynosi 11 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 800,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 170,00zł. Działka nr 118/1 suma oszacowania wynosi 6 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 690,00zł. Działka nr 181 suma oszacowania wynosi 57 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 38 467,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 770,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Km 1788/13 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2015r. o godz. 09:50 w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydział Cywilny 98-100 Łask, ul. Kolejowa 12 odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Łasku, ul. Jana Pawła II 9B/29, dla którego Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 43655 [NKW: SR1L/00043655/7

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Nieruchomość lokalowa, która położona jest w miejscowości Łask przy ul. Jana Pawła II w budynku wielorodzinnym. Opisywany lokal mieszkalny położony jest na II piętrze budynku składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w-c oraz przedpokoju o powierzchnia 58,1 m2. Stlarka okienna pcv; posadzki : kuchnia i łazienka trakota, pokoje -parkiet. Klatki schodowe i otoczenie dobrze utrzymane. Ogólny stan lokalu dobry, nie wymagający prac modernizacyjnych. Suma oszacowania wynosi 160 680,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 120,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 068,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Km 3493/13 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2015r. o godz. 09:40 w Sądzie Rejonowmy w Łasku I Wydział Cywilny 98-100 Łask, ul. Kolejowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości    położonej w miejscowości Mirosławice ,gm.Lutomiersk dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wiec,,zystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 45593 [NKW: SR1L/00045593/8]

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

W skład nieruchomości wchodzi działka 53/6 o powierzchni 872 m2, podjazd drogą utwardzoną, dostęp do podstawowych mediów, na gruncie znajduje się obiekt mieszkalny- budynek murowany, parterowy z poddaszem mieszkalnym, powierzchnia parteru z garażem: 73,4m2, poddasze: 60,6m2, powierzchnia ogólna 134m2, powierzchnia użytkowa 139,9m2; stan techniczny konstrukcji: dobry, wnętrze wymaga wykończenia.

 

 

Suma oszacowania wynosi 295 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 221 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 500,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Kmp 111/99

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2015r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydział Cywilny 98-100 Łask, ul. Kolejowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Dobroń Duży,gm.Dobroń dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SR1L/00020701/8]

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu dróg asfaltowych; przyłącza elektryczne i wodociągowe, granice wygrodzone; pow. 1 274m2; na gruncie znajduje się zabudowa kabaturowa:

- murowany budynek mieszkalny parterowy z poddaszem częściowo użytkowym bez piwnic o konstrukcji tradycyjnej; powierzchnia zabudowy 146m2, powierzchnia parteru 108,04m2, poddasza 32,41m2; powierzchnia w 33% objęta służebnością osobistą polegającą na prawie korzystania z dwóch izb ( z pięciu).

- budynek gospodarczy, powierznia zabudowy 108m2, stan zły- kwalifikuje się do rozbiórki

- stodoła i szopa, powierzchnia zabudowy 150 m2 i 16 m2, stan lichy- kwalifikuje się do rozbiórki

Oszacowana wartość nieruchomości bez obciążeń służebnością 76 800,00zł

Suma oszacowania wynosi 66660,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 995,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 666,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Kmp 82/98 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2015r. o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydział Cywilny, 98-100 Łask, ul. Kolejowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/10 w prawie własności nieruchomości  położonej w miejscowośc Babice, gm.Lutomiersk, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00047375/8 [NKW: SR1L/00047375/8].

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Nieruchomość położona jest w Babiczkach; obszar: 0,2ha; podjazd drogą asfaltową; na gruncie wyróżniono trzy obiekty:

- murowany budynek gospodarczy; powierzchnia zabudowy 36 m2; stan techniczny średni

- murowany budynek mieszkalny; powierzchnia ogólna parteru 69m2; stan techniczny średni

- budynek gospodarczy, murowany na przedłużeniu budynku mieszkalnego, znajdujący się w użytkowaniu właściciela działki nr 184, bez dostępu od strony działki nr 185; wymiary 8,8 x 6,0

 

Suma oszacowania udziału wynosi 10 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 950,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 060,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kmp 101/96 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2015r. o godz. 09:10 w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydział Cywilny 98-100 Łask, ul. Kolejowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej w miejscowości Oleśnica, gmina Dalików, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SR2L/00023863/9].

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

W skład nieruchomości wchodzą trzy działki bez wspólnych granic:

- działka nr 3/1 rolna, o pow. 0,18 ha, szerokość 22m, RV, podjazd drogą gruntową

- działka nr 15/1 rolna, o pow. 0,32 ha, szerokość 23m, RV, podjazd drogą gruntową

- działka nr 15/3 o pow. 0,22 ha, zabudowana o szer. 35m, Br RVI; na działce znajdują się: murowany budynek gospodarczy w stanie ruiny- do rozbiórki; budynek mieszkalny o pow. 44m2, drewniany, nieużytkowany, do rozbiórki

Suma oszacowania działki nr 3/1 wynosi 2 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 650,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 220,00zł.

Suma oszacowania działki nr 15/1 wynosi 9 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 900,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 920,00zł.

Suma oszacowania działki nr 15/3 wynosi 6 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 800,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 640,00zł.

Ogólna suma oszacowania wynosi 17 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 350,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 780,00zł.

Uwaga!!! Ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności osobistej na rzecz Eugenii Kłosińskiej ujawnione w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości wygasło ze względu na zgon uprawnionej w 2008 r.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Km 2791/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2015r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydział Cywilny 98-100 Łask, ul. Kolejowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego w Łasku, ul. Jana Pawła II 15/27, dla którego Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 51889 [NKW: SR1L/00051889/5].

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Przedmiot licytacji stanowi lokal mieszkalny o powierzchni 58,62 m2, znajdujący się w budynku wielorodzinnym; położony jest na trzeciej kondygnacji ( drugie piętro) pięciokondygnacyjnego budynku. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją oraz przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 98 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 500,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 800,00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KMS 138/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2015r. o godz. 11:15 w lokalu:

95-082 Dobroń, Chechło II, ul. Mokra 46

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Przyczepa lekka Thule nr rej. EPA 12X4 rok prod. 2008

11000.00750.00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

UWAGA:

 

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Km 3948/11 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2015r. o godz. 15:00 w lokalu:

99-200 Poddębice, Rodrysin 14

 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Samochód ciężarowy OPEL ASTRA, rok prod. 1998

 

r. nr rej. EPD 76ST

 

 

 

12000.001500.00
2

Samochód osob. FORD DAW FOCUS, rocznik 2002 o

 

re rej. EPD J111

 

 

 

 

17000.005250.00
3

FURGON FSO TRUCK 1.6 GAZ-LPG rocznik 1999, nr

 

rej. EPD N652

 

 

 

 

11000.00750.00
4

samochód osob. Ford Mondeo, rocznik 2000 nr rej.

 

EPD W333

 

 

 

14000.003000.00
5

samochód osob. Volkswagen Golf, poj. 1781 cm3,

 

nr rej. EPD 20JL, rok. prod. 1995

 

 

 

11000.00750.00
6

Naczepa specjalizowana ZREMB N25.31-I nr rej.

 

EPD 56PF, rok. prod. 1984

 

 

 

120000.0015000.00
7

Ciągnik samochodowy Renault Premium 420SA, nr

 

rej. EPD U486, rok prod. 2001

 

 

 

130000.0022500.00
8

Koparka Zeppelin, nr. fabr. 5021231, ZM13B

 

 

 

 

 

115000.0011250.00
9

Naczepa ciężarowa LDS, nr rej. EPD R099 rok. prod.

 

2003

 

 

 

190000.0067500.00
10

Przyczepa lekka NEPTUN-SORELPOL, rok prod. 2008,

nr rej. EPD 53RE

 

 

 

11000.00750.00
11

Samochód ciężarowy FSC-STARACHOWICE STAR742, rok

 

prd. 1997, o nr EPD 69EE

 

 

 

13000.002250.00

*) cena za sztukę

 

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Krzysztof G. Skrzypek

98-100 Łask
ul. Południowa 8a
tel. 43 6752132
fax: 43 6762973
NR KONTA:
30 1240 3288 1111 0000 2810 5332
lub
53 9263 0000 0522 0002 2005 0001