Licytacje

km 1405/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-02-2016r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12,odbędzie się druga licytacja 1/8 prawa własności w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Poddębice, ul. Łódzka 94,dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 551 [NKW: SR2L/00000551/2]

W skład przedmiotowj nieruchomości wchodzi działka o nr 149/1 o powierzchni 868 m2, kształt wielolkąta.Działka częściowo ogrodzona od strony północnej i częściowo od wschodniej. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym,parterowym, częściowo podpiwniczony. Na terenie nieruchomości urządzony ogródek warzyny, rosną pojedyńcze drzewa owocowe.Wykonane zostały następujące przyłącza instalacyjne do budynku:elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne. Budynek mieszkalny: ściany murowane z pustaków betonowych, dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej,kryty papą, otynkowany na zewnątrz, posada rynny i rury spustowe.Ogrzewanie budynku za pomocą instalacji centralnego orzewania z lokalnej kotłowni węglowej usytuowanej w piwnicy.Budynek składa się z przedpokoju, dwóch pokoi,kuchni, łazienki i wiatrołapu.Posadzki drewniane przykryte płytami drewnopodobnymi, częściowo wykładziną z PCV.Powierzchnia zabudowy: 73 m2, powierzchnia użytkowa:59,0m2

 Decyzją Nr GU 7222/15/10 wydaną w dniu 30.12.2010r. prawo użytkowania wieczystego na działce nr 149/1 zostało przekształcone w prawo własności.

Wobec powyższego zapisy w księdze wieczystej są niezgodne z obecnym stanem prawnym i danymi ewidencji gruntów.

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania 1/8 prawa własności w nieruchomości wynosi 13 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 300,00

 Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!!!!!!!!!!!

NABYWCA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% OD CENTY NABYCIA

Km 212/12 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-02-2016r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12,odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Wodzierady, ul.Leśna 5 ,dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 57883 [NKW: SR1L/00057883/5]

W skład nieruchomości wchodzi działka o nr 337/5 ( 0,1266 ha ) w kształcie zbliżonym do kwadratu o wygrodzonych granicach płotem z siatki z cokołem betonowym, z dostępem do podstawowych mediów:Ee, sieć wodociągowa ze studni, kanalizacja lokalna.Teren zielony do urządzenia.Skład użytków:RVI. Na gruncie znajduje się obiekt kabaturowy w stanie surowym zamkniętym z przybudówką z płyty OSB.Budynek mieszkalny parterowy, bez piwnic, dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką, posadzki betonowe, stolarka zewnętrzna kompletna o podwyższonym standardzie, doprowadzona instalacja wod-kan.do poziomu podłoża, p.n. 141 m2,rok budowy ok.2010r.


 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 263 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 175 733,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 360,00zł.

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!!!!!!!!!!!

NABYWCA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% OD CENTY NABYCIA

 

 

 

Km 776/10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-02-2016r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12,odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej :Szadek 21, Buczek, 98-113 Buczek,dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 17819 [NKW: SR1L/00017819/4]

należącej do dłużników: Beata Łaguniak, Piotr Łaguniak

Nieruchomość składa się z dwóch działek:

1. Działka nr 356/1 o pow.0,58 ha, skład użytków: Łaki ( PS IV-0,4251,V-0,1349), rowy (W-ŁIV-0,02), szerokość 31 m bez dodatkowych ulepszeń tech, podjazd drogą gruntową, sąsiaduje z gruntami rolno - leśnymi;


2. Działka nr 513 o pow. 4,00 ha, szer.80 m, podjazd drogą asfaltową, w części zabudowy siedliskowej (północ działki) dostęp do podstawowych medów: Ee,wodociągi,działka od storny północnej sąsiaduje z zabudowaniami w pozostałej części z gruntami rolnymi. Skład użytków: rola ( IVa-0,144,IVb-0,5038,V-1,212,VI-0,8013), łaki i pastwiska ( IV-0,1492,V-0,4469,VI-0,1308, grunty zadrzewione ( PsV-0,1396,RV-0,1094,Rvi-0,1731), rowy (W-PS-0,0133 ).Za siedliskiem na pow. 0,22 ha nasadzenia leśne. W części siedliska wyróżniono budynki:

- budynek mieszkalny: obiekt parterowy bez piwnic z poddaszem niemieszkalnym, ściany murowane, dach drewniany kryty papą, stolarka okienna pcv (jedno okno drewniane), instalacje:ee, wod-kan,c.o. zasilanie z pieca na paliwo stałe, p.o. 80 m2

- obiekt gospodarczy: ściany murowane, dach kryty papą, posadzki betonowe,instalacja elektryczna, stolarka pcv, pow. 35,7m2,

- obiekt gospodarczy: ściany murowane, dach kryty eternitem, posadzki betonowe, instalacja elektryczna, wod-kan, pow.36,29 m2,

- budynek składowy murowany, kryty papą, stolarka drewniana,pow. zabudowy 149,60 m2

- obiekt garażowy: ściany zewnętrzne z płyt ogrodzeniowych i przy dachu z OSB, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą, p.z. 54m2

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania działki nr 356/1 wynosi 8 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 400,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 810,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 513 wynosi 215 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 143 533,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 530,00 zł.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 223 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 148 933,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 340,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

UWAGA!!!!!!!!!!!

NABYWCA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% OD CENTY NABYCIA

 

Km 1952/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-02-2016r. o godz. 10:20 w w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Łask, ul. Polna 7/87 ,dla którego Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 54554 [NKW: SR1L/00054554/9] wraz z 462/77980 części udziału w nieruchomości wspólnej o nr Kw SR 1L/00047310/5,

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na trzecim piętrze w części szczytowej czteropiętrowego budynku, wejście do lokalu bezpośrednio ze wspólnej klatki schodowej.Do lokalu mieszkalnego przynależy komórka w piwnicy budynku.Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, domofonową, telewizji kablowej.Okna wykonane z PCV w dobrym stanie.Lokal mieszkalny składa sę z trzech pokoi, kuchni, łazienki z toaletą oraz balkonu zwróconego w stronę zachodnią.Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,20m2 (wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych ).


 

 

Przedpokój:podłoga wyłożona panelami,drzwi wjściowe do lokalu tradycyjne z warstwą wyciszającą, drzewi wewnętrzne (płycinowe) i harmonijkowe,ściany wyłożone tapetą.

Pokoje:podłogi wyłożone parkietem drewnianym, ściany malowane farbami,grzejniki żeliwne.

Kuchnia: podłoga wyłożona wykładziną zmywalną, ściany wyłożone panelami oraz płytkami ceramicznymi,grzejnik żeliwny.

Łazienka z toaletą: podłoga wyłożona terekotą, ściany wyłożnone do wysokości ok.160 cm płytkami ceramicznymi.

 

 

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 107 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 325,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 710,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!!!!!!!!!!!

NABYWCA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% OD CENTY NABYCIA

 

Km 2831/12 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 12-02-2016r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul.Kolejowa 12, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej w miejscowości Kozuby Stare i Nowe nr 63,gm.Sędziejowice,dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 37486 [NKW: SR1L/00037486/6].

 

Nieruchomości rolna zabudowana.W składa nieruchomości wchodzi działka oznaczona nr 584 o powierzchni 1,56 ha w kształcie prostokąta o szerokości 35 m.Od południa podjazd i od północy drogą asfaltową. W części siedliskowej dostęp do podstawowych mediów:Ee, wodociąg. W części południowej usytuowane siedlisko nieruchomości o wygrodzonych granicach.Skład użytków: RIIIb-0,97,IV-0,4,Br RIVa -0,18,W-0,01.

 

W skład zabudowy kabaturowej wchodzą:

 

- budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy z poddaszem mieszkalnym,murowany,całkowiecie wykończony,o powierzchni użytkowej 157,56 m2, insalacje:ee,wod.c.w.c.o zasilane z pieca na paliwo stałe, stolarka okienna pcv, 1 okno drewniane,drzewiowa drewniana

 

- budynek gospodarczy parterowy z cegły,kryty eternitem,posadzki betonowe,stolarka drewniana, instalacja elektryczna, p.z. 110 m2

 

-budynek składowy parterowy z cegły,kryty eternitem, posadzki betonowe, stolarka drewniana, p.z.153+22,5m2

 

- budynek gospodarczy parterowy,z poddaszem z cegły,kryty eternitem, posadzki betonowe, stolarka drewniana ,p.z 96 m2

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 201 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 134 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 100,00zł.

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!!!!!!!!!!!

NABYWCA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% OD CENTY NABYCIA

 

Km 1777/13 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-02-2016r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12 ,odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Łask, ul. Jana Pawła II 10/38, dla którego Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 55349 [NKW: SR1L/00055349/6] wraz przynależnym udziełem 374/45420 w nieruchomości objętej księgą wieczystą SR1L/00047311/2,

Lokal mieszkalny położony na II piętrze w budynku wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 37,40 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w-c, przedpokoju. Stolarka okienna pcv, podłogi wyłożone klepką, w korytarzu pcv, w łazience terakota, w kuchni okładziny ścian tynk cem-wap, instalacje pełne:ee,wod-kan,c.o.z pełną armaturą sanitarną,c.w zasilane z bojlera elektrycznego. Klatki schodowe i otoczenie dobrze utrzymane.


Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 80 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 533,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 030,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!!!!!!!!!!!

NABYWCA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% OD CENTY NABYCIA

 

Km 234/15 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-02-2016r. o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12 ,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Księże Młyny, gm. Pęczniew,dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 17328 [NKW: SR2L/00017328/2]

należącej do dłużnika: Elżbieta Rychlik

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części gminy Pęczniew, między wałem przeciwpowodziowym a rzeką Wartą, bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o nr ew.120 i powierzchni 3,0100 ha, kształt nieregularny o ok.300 m długości przy lini brzegowej Warty.Teren płaski, nieogrodzony, częściowo porośnięty drzewami brzozy.

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 47 860,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 895,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 786,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

UWAGA!!!!!!!!!!!

NABYWCA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% OD CENTY NABYCIA

 

Km 1856/10 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 12-02-2016r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12 ,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 98-100 Łask, Wola Łaska 150, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 44652 [NKW: SR1L/00044652/3]

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Woli Łaskiej,graniczy od północy z drogą gruntową, od południa, wschodu i zachodu z działkami zabudowanymi bydynkami mieszkalnymi.W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o nr ew. 299/9 i powierzchni 1 402 m2, kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 41 m przy drodze i średni ok. 35 m w głąb działki.Teren płaski, ogrodzony ogrodzeniem z siatki na słupkach metalowych na fundamencie betonowym oraz od drogi płotem z ozdobnych elementów metalowych na podmurówce betonowej wyłożonej płytkami, metalową bramą i furtką.

 

Teren działki zabudowany budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym, teren wokół budynku i część przed budynkiem oraz od strony wyjści ana ogród wyłożony kostką brukową.Na działce znajduje się infrasktruktura techniczna: energetyczna, wodna, kanalizacja lokalna - szambo.

 

Budynek mieszkalny parterowy, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wolnostojący z garażem w bryle budynku, składający się na parterze z salonu z kuchnią, pokoju, przedpokoju i łazienki z toaletą oraz na poddaszu użytkowym z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

 

Powierzchnia zabudowy:169 m2, powierzchnia użytkowa 173,63m2 ( parter -116,43m2, poddasze użytkowe 57,20 m2). Ściany budynku murowane, dch wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką, ocieplony, okna z PCV, drzewi drewniane, ogrzewania lokalne-piec węglowy na ekogroszek, w parterze ogrzewania podłogowe, kominek z rozprowadzonymi przewodami na piętro budynku.

 

 

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 390 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 875,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 050,00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

UWAGA!!!!!!!!!!!

NABYWCA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% OD CENTY NABYCIA

 

 

Km 1901/12 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-02-2016r. o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów 48 D ( obręb 16 ) gm. Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 36022 [NKW: SR1L/00036022/9]

należącej do dłużnika: Paweł Cezary Staniucha

W skład nieruchomości wchodzi działka o nr 250/3 o powierzchni 1 300 m2, o wymiarach 48x27 m, podjazd pod nieruchomość drogą gruntową, do drogi utwardzonej ok. 40 m.Uprawnienie polegające na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 250/4 objęta Kw SR1L/00007567/9- ustanowienie służebności gruntowej. Działka o prowizorycznym wygrodzeniu z dostępem do podstawowych mediów:przyłącze elektryczne, wodociągowe, kanalizacja lokalna (szambo), porastająca roślinnością trawiastą. Na gruncie wyróżniono jeden obiekt kabaturowy:obiekt mieszkalny przewidywany jako piętrowy, bez piwnic, w trakcie budowy. Ściany murowane, w parterze kompletne, na piętrze do wysokości stolarki okiennej, podłoża betonowe, widoczne piony kanalizacyjne z pcv, p.u.parteru ok.127,8 m2, wysokość kondygnacji parteru od podłoża do stropu 3,2m


Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 124 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 450,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

UWAGA!!!!!!!!!!!

NABYWCA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% OD CENTY NABYCIA

Km 782/12 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 12-02-2016r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Balin "Dominikowice 57" gm. Poddębice, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 1012 [NKW: SR2L/00001012/9]

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Balin "Dominikowice 57" gm.Poddębice, o powierzchni ogólnej 7,20 ha. W skład nieruchomości wchodzą następujące działki:

 

1. Działka nr 24, pow. 0,14 ha, skład użytków: ŁV-0,08,N-0,06, szer. 12 m, brak dostępu do drogi publicznej, porośnięta zadrzewnieniami,

 

2. Działka nr 93 , pow. o 1,08 ha, skład użytków: ŁV-0,68,PsIV-0,19, PsV-0,16,LzŁV-0,05,łąka szer.12 m, w otoczeniu łąki HP 0,4344

 

3. Działka nr 235, pow. 0,14 ha,skład użytków:PsV-0,14,łąka o szer.9,5 m w otoczeniu łąki HP 0,0504

 

4.Działka nr 316, pow. 2,18 ha, skład użytków: PsIV-0,71, PsV-1,35,LzPsV-0,12, format wielokątu ,przez drogę dojazdową sąsiaduje z gr.rolnymi, w części środkowej zadrzewiania

 

5.Działka nr 320, pow.0,14 ha, skład użytków:RIIIb-0,11, IVa-0,03,szer. 10 m, w otoczeniu gr.rolne,podjazd dr.gruntową HP-0,1298

 

6.Działka nr 330, pow. 0,36 ha, skład użytków: RIIIb-0,04,IVa-0,32, szer.10 m,w otoczeniu gr.rolne, podjazd drogą gruntową HP-0,2848

 

7.Działka nr 351, pow.0,26 ha, skład użytków:PsIII-0,23,N-0,03, kształt prostokąta,w otoczeniu gr.rolne,brak dostępu do drogi publicznej,HP 0,2068

 

8.Działka nr 327, pow.2,90 ha, skład użytków:RIVa-0,03,IVb-2,35, LzRIVb-0,07,BrR-0,45, bez wygrodzeń, z dostępem do Ee i wody ze studni głębinowej, podjazd drogą gruntową,sąsiaduje z gruntami zabudowanymi HP 1,8525.

 

Na działce znajduje się następująca zabudowa kabaturowa :

 

- budynek mieszkalny, parterowy, bez piwnic, z niemieszkalnym poddaszem, murowany, stropy

 

i schody drewniane, dach o konstrukcji drewnianej kryty eternitem, stolarka okienna pcv, instalacje:ee,wod-kan,ogrzewanie piecowe, p.o.89,94m2 w tym:powierzchnia użytkowa pokoi i kuchni 66 m2 ( w tym objęte służebności 22 m2 )

 

- budynek gospodarczy:obiekt parterowy z małą piwniczką, ściany murowane,dach o konstrukcji drewnianej kryty eternitem i papą, podłogi betonowo- gruntowe, p.z. 197 m2, za budynkiem murowanym szopa drewniana o pow.98 m2.

 

 

 

 


 

W akcie notarialnym przekazania gospodarstwa rolnego widnieje dożywotnia służebność na rzecz Zdzisława Kaszyńskiego, polegająca na prawie korzystania z dwóch izb od strony południowej domu mieszkalnego, kuchni, urządzeń sanitarnych, części budynków gospodarczych oraz obszaru 30 arów w miejscu dowolnie wybranym. Służebność nie jest uwidoczniona w księdze wieczystej.

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania działek nr 24, 93, 235 wynosi 17 887,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 924,67zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 788,70 zł.

 

 

 

Suma oszacowania działki nr 316 wynosi 53 346,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 564,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 334,60 zł.

 

 

 

Suma oszacowania działek nr 320, 330 wynosi 13 464,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 976,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 346,40 zł.

 

 

 

Suma oszacowania działki nr 327 wynosi 106 952,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71 301,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 695,20 zł.

 

 

 

Suma oszacowania działki nr 351 wynosi 6 228,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 152,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 622,800 zł.

 

 

 

Suma oszacowania całej nieruchomości(obciążonej służebnością) wynosi 198 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 132 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 890,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!!!!!!!!!!!

NABYWCA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% OD CENTY NABYCIA


Km 2074/12 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-02-2016r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonych: Rodrysin 14, Klementów obręb 19,gm.Poddębice, dla których Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 2656 [NKW: SR2L/00002656/2] oraz KW 11945 [NKW: SR2L/00011945/1]

Z uwagi na uwarunkowania dostępności do drogi publicznej i zagospodarowania infrastrukturą techniczną działki tworzą całość gospodarczo- użytkową.


 

 

W skład nieruchomości o numerze KW [NKW: SR2L/00002656/2] wchodzą działki o numerach 36/1 o pow. 0,2740 oraz 36/2 o pow. 0,2217 ( łączna powierzchnia nieruchomości: 0,4957)


 

 

 

W skład nieruchomości o numerze KW [NKW: SR2L/00011945/1] wchodzą działki o numerach 27/1 o pow. 0,3989, 27/3 o pow. 0,6830, 27/4 o pow. 0,3892 ( łączna powierzchnia nieruchomości: 1,4711).

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości położone są w odległości 0,5 km od Poddębic, przy drodze krajowej Łódź- Konin. Na działkach nr 27/1, 27/3, 27/4 i 36/2 dostęp do podstawowych mediów: sieć wodociągowa, kanalizacja wewnętrzna lokalna ze zbiornikami bezodpływowymi i elektryczna, całość gruntów nieruchomości o wygrodzonych granicach, ogrodzona, dwie bramy wjazdowe z pełną automatyką zamykania i otwierania, część nieruchomości ze zlokalizowanym budynkiem butli gazowych oddzielona ogrodzeniem z płyt prefabrykowanych na słupach prefabrykowanych osadzonych w gruncie.Na nieruchomości występuje sieć utwardzonych dróg wewnętrznych.


 

 

 

Na nieruchomości znajdują się następujące budynki:


 

 

 

1.Murowany budynek biurowo-usługowy, w części dwukondygnacyjny, w części jednokondygnacyjny, bez piwnic,instalacje:wodno-kanalizacyjna,telefoniczna,c.o. gazowe lokalne, grzejniki convektorowe, kanał o wym. 4,5 m x1,4 m do prac podwoziowych.

Budynek składa się z dwóch części użytkowych:

-część biurowa na parterze składa się z holu, pomieszczenia biurowego, gabinetów, wc ( damski, męski),kuchni, na piętrze znajduje sie przestronna klatka schodowa, gabinety biurowe,wc,euro kuchnia;

- część warsztatowa z odrębnym wejściem;

- część socjalna: szatnia, gabinet pielęgniarski, stołówka, wc, podjazd dla niepełnosprawnych;

p.z. 535,89 m2, p.u. 654,78 m2; rok budowy 1994, modernizacja 2008-2009

 

2. Budynek magazynowy: zbudowany na planie prostokąta o wymiarach 5,00 m x 6,00 m, wysokość 3,00 m, parterowy, niepodpiwniczony, betonowy fundament, ściany murowane; wyposażony w instalację elektryczną; stan techniczny zadowalający; p.z. 30 m2, p.u. 27 m2; rok budowy 1994

Wiata magazynowa o jednej ścianie konstrukcyjnej wykonanej z bloczku betonowego,o konstrukcji stalowej z jednospadowym dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym blachą trapezową ocynkowaną, ściany osłonowe z siatki stalowej; p.z. 120 m2; rok budowy 1996

3. Budynek garażowy- wolnostojący, parterowy o konstrukcji stalowej,ściany z blachy stalowej,dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą stalową falistą, posadzka betonowa; p.z. 20 m2, p.u. 16 m2; stan techniczny- zadowalający; rok budowy 1996

Wiata magazynowa o dwóch niepełnych ścianach,z jednospadowym dachem pokrytym eternitem; ściany osłonowe z siatki stalowej; stan techniczny zadowalający; rok produkcji 1995

4.Stacja paliw- stacja gazu do pojazdów samochodowych, wyposażona w 1 dystrybutor i dwa naziemne zbiorniki gazu o pojemności po 6400 litrów każdy oraz elementy sieci; stan techniczny: zadowalający

5. Budynek kasy- wolnostojący, parterowy, o wymiarach 5,50 m x 2,60 m i wysokości 2,90 m; na fundamencie betonowe ściany z płyty obornikowej ocieplonej, dach płaski kryty blachą ocynkowaną falistą; Ściany wewnętrze z blachy,elewacja- blacha, posadzki z płyty ceramicznej, stolarka okienna i drzwiowa drewniana,stan techniczny,ins.elektryczna, stan techniczny zadowalający; p.z. 14,3 m2, p.u. 13,4 m2; rok budowy: 1996

6. Rozlewnia gazu płynnego (działki nr 27/1, 27/4)- obiekt wybudowany na podstawie koncesji udzielonej dłużnikow.Na nieruchomości znajdują się zbiorniki magazynowe stalowe gazu płynnego o łącznej pojemności 126 000 litrów, budynek napełninia butli gazowych wraz z wiatą z magazynem butli pełnych i pustych, front rozładunku autocystern; przyłącza i sieci: wodociągowa, kanalizacji deszczowej, gazowa, energetyczna oświetlenia i siły, instalacja siły i sterowania dla pomp i wentylatorów. Komunikacja wewnętrzna na obiekcie drogami o nawierzchni betonowej z krawężnikami, chodniki i dojścia z kostki brukowej. Teren ogrodzony z dwoma bramami wjazdowymi. Wjazd na nieruchomość od strony drogi krajowej przez działkę 27/3 stanowiącą własność P.P.U. "Budromel" Sp.z o.o., drugi wjazd drogą publiczną; obiekt dozorowany z systemem automatycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych i alarmowych; instalacja detektorów stężeń gazu propan butan.

Zbiorniki ze stali węglowej na gaz płynny usytuowane na cokołach na płycie żelbetonowej ( 12 mniejszych zbiorników o pojemności 6400 litrów) i na fundamencie ( zbiornik większy o pojemności 50 000 litrów). Mur oddzielający zbiorniki i mur przy stacji rozładunku autocystern wykonany z pustaków .

7. Budynek rozlewni gazu - jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący, zbudowany na planie litery "L", fundamenty żwirobetonowe,ściany z pustaków betonowych, dach stropodach jednospadowy kryty blachą trapezową, na części eternitem; przez wejściami do budynku rampy; instalacje: elektryczna, wodna, wentylacja grawitacyjna, mechaniczną oraz system zabezpieczeń i alarmowy; stan techniczny: dobry; p.z. 100,00 m2, p.u. 80,00 m2, rok budowy 2002.

 

 

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania nieruchomości o numerze KW SR2L/00002656/2 wynosi 228 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 152 400,00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 860,00zł.

Suma oszacowania nieruchomości o numerze KW SR2L/00011945/1 wynosi 1 431 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 954 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 143 160,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:


 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KMP 14/06

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-02-2016r. o godz. 12:30 w lokalu:

99-220 Wartkowice

,

ul. M. Konopnickiej 12

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

MOTOROWER ZIPP ZIPP 49 ROK PROD. 2009

.

 

 

 

nr rej. EPD94UH, VIN L82TCAP6991000120, poj. 49 cm3

11500.001125.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 1775/15

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w nowym terminie w dniu 01-02-2016r. o godz. 14:45 w lokalu:

98-100 Łask

,

ul. Krakowska 11

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Stół dębowy + 4 krzesła

1750.00562.50
2

Segment pokojowy dębowy duży

1600.00450.00
3

Komoda dębowa

1250.00187.50
4

lodówko-zamrażarka LG Premium - 2 częściowa

 

1750.00562.50
5

Ława dębowa

1200.00150.00
6

Szafka dębowa wisząca

1150.00112.50
7

Szafka narożna mała

1200.00150.00
8

Telewizor Toshiba 52 `` z pilotem oraz

podstawką

11400.001050.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KMP 82/09

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2016r. o godz. 11:30 99-220 Wartkowice, Starzyny 18

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

TV LG 42 + pilot+uchwyt+kabel(wiszący)

11500.001125.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Krzysztof G. Skrzypek

98-100 Łask
ul. Południowa 8a
tel. 43 6752132
fax: 43 6762973
NR KONTA:
30 1240 3288 1111 0000 2810 5332
lub
53 9263 0000 0522 0002 2005 0001