Licytacje

Kmp 76/98

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2015r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12 ,odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej we wsi Restarzew Środkowy gmina Widawa, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00040981/0.

W skład nieruchomości wchodzą dwie działki bez wspólnych granic

1. Działka nr 125 o powierzchni 3,85 ha użytek rolny, podjazd drogą gruntową, z zabudową po przeciwnej stronie drogi, w drodze podstawowe media.

Suma oszacowania działki nr 125 wynosi 54 035,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 023,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 403,50zł.

2. Działka nr 224 o powierzchni 4,11ha,o siedliskowej zabudowie, od strony północnej dostęp do podstawowych mediów. Na gruncie wyróżniono trzy obiekty:

- budynek mieszkalny: parterowy, murowany, częściowo podpiwniczony, zaopatrzony w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie piecowe. Powierzchnia parteru 86,74m2 w tym objęte służebością pomieszczenia o pow. 31,09m2. Służebność osobista plega na prawie korzystania z dwóch izb.

- budynek gospodarczy: parterowy, z poddaszem, murowany, w budynku dostęp do instalacji elektrycznej. Dane ogólne: powierzchnia parteru 82,22m2

- budynek składowy: obiekt parterowy, murowany o powierzchni 149m2. Dostęp do energi elektrycznej.

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania działki nr 224 wynosi 61 215,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 810,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 121,50zł.


Łączna suma oszacowania wynosi 115 250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 833,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 525,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:


Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001


najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Kmp 3/98

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2015r. o godz. 10:40 w Sądzie Rejonowym w Łasku ul. Kolejowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części prawa własności do nieruchomości lokalowej oznaczonej nr 42 położonej przy ul.Jana Pawła II nr 9 w Łasku, należącej do dłużnika: Jarosław Lisowski, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00051097/6 wraz z udziałem 5094/372235 w częściach wspólnych objętych księgą wieczystą SR1L/00048826/2

Lokal mieszkalny położony na III piętrze w budynku wielorodzinnym, o pow.użytkowej 46,56 m2,składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w-c, przedpokoju oraz piwnicy o pow.4,38 m2. Stolarka okienna drewniana, podłogi wyłożone klepką, w kuchni wykładzina pcv,glazura w łazience,instalacje pełne:Ee,wod-kan,c.o. z pełną armaturą sanitarną.

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania udziału 1/2 niewydzielonej części prawa własniości wynosi 57 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 312,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 775,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Km 1452/12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 08-05-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej w miejscowości Uniejów, gm. Uniejów, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR2L/00027555/5.

Działka (nr 1852/2) w kształcie prostokąta o powierzchni 1800 m2, o szerokości 16 m, o wygrodzonych granicach, z dostępem do mediów: ee, wod-kan. Na gruncie wyróżniono trzy obiekty kubaturowe:- budynek mieszkalny, frontowy, wolnostojący, parterowy, poddasze mieszkalne o konstrukcji tradycyjnej, program użytkowy: 2 pokoje, kuchnia, 2 x korytarz, łazienka, kotłownia, wysokość pomieszczeń 2,0 m.Ściany murowane, dach drewniany kryty eternitem,media: ee,wod-kan( pełna armatura) c.o. zasilanie z pieca na paliwo stałe,pow.netto 34,5m2;

- budynek mieszklany, parterowy, o konstrukcji tradycyjnej, z poddaszem niemieszkalnym (4izby,łazienka), ściany: murowane, stolarka: drewniana, media: ee, wod-kan (pełna armatura), c.o. zasilane paliwem stałym, pow. netto 46 m2;

 

 

 

- budynek składowy, parterowy, ściany murowane, dach drewniany kryty eternitem, stolarka drewniana i nstalacja elektryczna, pow. netto 75 m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 120 00,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 000,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

km 2372/09 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 08-05-2015r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości  położonej w miejscowości Gorczyn, gm. Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 28235 [NKW: SR1L/00028235/6]

W skład nieruchomość położonej w miejscowości Gorczyn objętej nr KW SR1L/00028235/6 wchodzi działka nr 50/18 o pow. 1,7883 ha; działka w ksztalcie zbliżonym do trapezu z zaprojektowanym (niezorganizowanym) wjazdem. Teren działki w części zalesiony, na działce posadowione są zdewastowane budynki magazynowo-produkcyjne. Budynki parterowe, murowane z pustaków oraz cegły silikatowej, otynkowane, jeden z budynków z rampą. Z obiektów pozostały jedynie mury konstrukcyjne ścian zewnętrznych, konstrukcje dachu oraz pozostałości fundamentów .


 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 249 580,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi

166 386,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 958,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed datą licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Km 478/13 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Sięganów, gm. Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 40170 [NKW: SR1L/00040170/2]

W skład nieruchomości objętej nr KW SR1L/00040170/2 wchodzi działka nr 58 o powierzchni 0,36 ha, niezabudowana. Działka w kształcie prostokąta o szerokości około 7,5 m, stanowiąca użytek rolny bez dodatkowych ulepszeń. Podjazd od strony południowej drogą asfaltową, w sąsiedstwie grunty rolne bez zabudowy. Skład użytków za rejestrem gruntów RIVb-0,21ha i RV-0,15ha.


Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 9 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 050,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 940,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed datą licytacji.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Dodatkowe informacje na www.skrzypek-komornik.pl

 

 

Kmp 82/98 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2015r. o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12, odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/10 niewydzielonej części nieruchomości , położonej jest w miejscowości Babice, gmina Lutomiersk, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00047375/8 [NKW: SR1L/00047375/8].

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania udziału wynosi 10 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 066,67 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 060,00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

 

 

KM 2470/14 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 2470/14, KM 2071/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2015r. o godz. 11:15 w lokalu:

99-200 Poddębice

,

Kałów 54

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

zestaw mebli kuchennych (7szafek wisz.+6 stoj.)

komin, z piekarnikiem, 2 częsciowy blat z płytą indukcyjną, -1 palnik uszkodzony (front okleina, kolor Venge)

 

14000.003000.00
2

pralka Hoover Vision HD, 8 kg ładowności

 

1300.00225.00
3

zmywarka Hoover

1300.00225.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 1193/12 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-03-2015r. o godz. 12:00
Wrzeszczewice Skrejnia , 98-100 Łask
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Samochód ciężarowy "Star" wartość złomowa

13000.002250.00
2

Wózek widłowy wartość złomowa

13000.002250.00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KMP 33/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2015r. o godz. 11:15 w lokalu:

98-105 Wodzierady

,

Piorunów 6

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

SAMOCHÓD OSOBOWY BMW 318 KAT ROK PROD. 199 2 KOLOR: CZERWONY, inst . gazowa

.

 

 

 

nr rej. ELA19VE, VIN WBACA31070FB51182, kolor czerwony

11500.001125.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 2472/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2015r. o godz. 11:15 w lokalu:

98-160 Sędziejowice

,

Brzeski 36

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

SAMOCHÓD OSOBOWY FORD MONDEO ROK PROD. 199 6 KOLOR: CZERWONY

.

 

 

 

nr rej. ELA1F44, VIN WF0AXXGBBARG29357, kolor czerwony

11000.00500.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 2018/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2015r. o godz. 09:30 w lokalu:

98-113 Buczek

,

ul. Główna 6

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

TC LCD Panasonic 50(Plasma) TXP50X60 rocznik 2014

 

11500.00750.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KMS 206/13

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2015r. o godz. 12:45 w lokalu:

98-100 Łask

,

ul. Lubelska 12/2

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

TV Samsung (pilot+podstawka) PS43D 450A2W

12000.001000.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 3126/13

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2015r. o godz. 12:00 w lokalu:

98-100 Łask

, ul. Krakowska 11 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Segment pokojowy dębowy duży

11200.00600.00
2

Szafka dębowa wisząca

1300.00150.00
3

Szafka narożna mała

1400.00200.00
4

Komoda dębowa

1500.00250.00
5

Ława dębowa

 

1400.00200.00
6

Stół dębowy + 4 krzesła

 

11500.00750.00
7

Telewizor Toshiba 52 `` z pilotem oraz podstawką

12800.001400.00
8

Lodówko-zamrażarka LG Premium - 2 częściowa

11500.00750.00
9

Lodówko-zamrażarka LG Premium - 2 częściowa

11500.00750.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 2373/08 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 2373/08, KM 937/09, 520/12, KM 479/11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2015r. o godz. 11:15 w lokalu: 98-140 Łask-Kolumna, ul. Wrzosowa 21

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

 

 

Meble pokojowe-komoda system BRW- kolor ciemny

brąz(orzech) z 3 drzwiczkami

 

 

.

i jedną szufladą

1300.00225.00
2

Meble pokojowe-witryna narożna z przeszkleniem-BRW

System

 

1400.00300.00
3

Meble pokojowe- stolik pod telewizor- system BRW

150.0037.50
4

Lodówka BEKO z zamrażarką

1300.00225.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 2741/10

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2015r. o godz. 12:00 99-200 Poddębice Pl. T. Kościuszki 39 (SDH)

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Maszyna do szycia "Łucznika" 834

150.0037.50
2

Overlok 3-nitkowy STAR GN-35, LAT OK. 30

 

1100.0075.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 3929/11 i nne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot.. KM 3929/11, KM 934/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2015r. o godz. 11:00 w lokalu:

99-200 Poddębice

,

Sworawa 51

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

 

samochód ciężarowo-osob. Citroen Jumper rok prod.

1997, biały o nr rej. WWL YL75

.

 

 

 

VIN VF7233H4215462267(BRAK DOWOFU REJESTRACYJNEGO)

18000.006000.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KMS 138/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2015r. o godz. 11:15 w lokalu:

95-082 Dobroń, Chechło II, ul. Mokra 46

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Przyczepa lekka Thule nr rej. EPA 12X4 rok prod. 2008

11000.00750.00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

UWAGA:

 

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Krzysztof G. Skrzypek

98-100 Łask
ul. Południowa 8a
tel. 43 6752132
fax: 43 6762973
NR KONTA:
30 1240 3288 1111 0000 2810 5332
lub
53 9263 0000 0522 0002 2005 0001