Licytacje

km 1706/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-06-2015r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Barbara Przybył, położonej w miejscowości Ldzań, gm.Dobroń, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00046577/7.

 

W skład ww. nieruchomości wchodzi działka nr 361/5 o pow. 0,1248 ha w kształcie prostokąta o wygrodzonych granicach bez niezależnego dostępu do mediów. Podjazd drogą utwardzoną. Grunt z nasadzeniami roślinnymi. Od strony północnej przez mostek na cieku wodnym połączona funkcjonalnie z działką 359/5 i 360/5 objętych odrębną księgą wieczystą - nie biorącą udziału w licytacji.

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 30 740,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 055,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 740,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Km 1936/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-06-2015r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 w Łasku odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Dawida Zawady położonej w miejscowości Magnusy, gm. Wodzierady, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00047531/0.

Opisywana nieruchomość położona jest w miejscowości Magnusy, gm. Wodzierady, która znajduje się w północnej cześci powiatu łaskiego.

W skład nieruchomości wchodzą dwie działki 78/2 (0,3733 ha) oraz 79/2 ( 0,1297ha) o łącznej powierzchni 0,5030 ha. Działki sąsiadują ze sobą tworząc całość gospodarczo użytkową. Podjazd drogą o nawierzchni asfaltowej z dostępem do podstawowych mediów. W sąsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Na nieruchomości znajduje się zabudowa kubaturowa:

- budynek gospodarczy, ściany murowane z kamienia, dach drewniany kryty eternitem. Pow. netto 50m2.

- stodoła , kostrukcji drewnianej, kryta eternitem o pow. zabudowy 136m2.

- budynek mieszkalny w budowie, obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym. Ściany murowane, Dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Pow. netto parteru 106m2.

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 146 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 800,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 640,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Km 2791/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-06-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 w Łasku odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego oraz związanym z tym prawem współwłasności 5862/300960 części działki gruntu nr 106/32-z nieruchomości Kw 48834,należącego do dłużnika Zofia Staniszewska położonego w Łasku, ul. Jana Pawła II 15/27,dla którego Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 51889 [NKW: SR1L/00051889/5]

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny (oraz związana z tym prawem współwłasność 5862/300960 części działki gruntu nr 106/32-z nieruchomości Kw 48834), znajdujący się na 3 kondygnacji (II piętro) w budynku wielomieszkaniowym. Lokal skałada się z trzech pokoi,kuchni,łazienki z ubikacją oraz przedpokoju. Okna i drzwi balkonowe drewniane,lokal posiada balkon.Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 53,52 m2,powierzchnia piwnicy 5,10 m2.Kuchnia położona jest w amfiladzie tzn.wejście do kuchni odbywa się przez pokój.Mieszkanie wyposażone w energię elektryczną,instalację centralnego ogrzewana,ciepła woda z bojlera elektrycznego,gaz z butli gazowej.

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 98 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 800,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Km 523/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 12-06-2015r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 w Łasku odbędzie się pierwsza licytacja 2/3 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Dorota Supeł położonej w miejscowości Wielenin 64, gm. Uniejów,dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 25445 [NKW: SR2L/00025445/7]

W skład nieruchomości wchodzi działkia nr 169 o powierzchni 0,14 ha i szerokości ok.31 m wzdłuż drogi dojazdowej asfaltowej. Nieruchomość o wygrodzonych granicach z dostępem do podstawowych mediów.Na gruncie wyróżniono trzy obiekty kubaturowe:

- budynek mieszkalny:obiekt parterowy bez piwnic,ściany zewnętrzne murowane,dach kryty blachą,stolarka okienna pcv,p.o.parteru:101 m2,

- budynek składowy:obiekt parterowy bez piwnic,po.129 m2,do rozbiórki

- budynek gospodarczy:obiekt parterowy w części z zasypaną piwnicą,po.165 m2

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania 2/3 części nieruchomości wynosi 61 133,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 849,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 113,30zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 1063/14 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:w dniu 12-06-2015r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 w Łasku odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Edyta Błachowicz położonej w miejscowości Wrząca, ul.Wiejska 70,gm.Lutomiersk, działka nr ew. 109, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 26311 [NKW: SR1L/00026311/9]

Przedmiotem licytacji jest działka gruntu o nr ew.109 i powierzchni 1467 m2, prostokątna, o wymiarach ok.15mx100m. Na działce znajduje się infrastruktura techniczna: energetyczna, wodna, kanalizacja, lokalna, istniej możliwość podłączenia do gazu.Teren działki zabudowany budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym.

Budynek mieszkalny:jednorodzinny,parterowy,z nieużytkowym strychem,powierzchnia użytkowa ok. 102,00m2, ściany murowane, budynek ocieplony styropianem, okna wykonane z PCV, stan techniczny dobry.

Budynek gospodarczy:jednokondygnacyjny, powierzchnia zabudowy 37 m2, ściany murowane,okna drewniane.

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 301 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 275,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 170,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Km 1909/13 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-06-2015r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 w Łasku odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Małgorzata Ziętala-Markiewicz położonej w miejscowości Grabówie, gm.Widawa,dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29442 [NKW: SR1L/00029442/7]

Działka w kszałcie prostokąta o szerokości 23 m,podjazd drogą utwierdzoną,wzdłuż drogi działki z zabudową siedliskową.Na gruncie przyłącze elektryczne.Na działce znajdują się:

- budynek mieszkalny:obiekt parterowy wolnostojący z poddaszem niemieszkalnym, o kontrukcji tradycyjnej, składającej się z trzech izb,korytarza,pomieszczenia gospodarczego i przedsionka, o powierzchni użytkowej 63,5 m2,

- budynek inwentarsko-składowy,wolnostojący,o powierzchni użytkowej 110 m2.

Oznaczenie:działka nr 76, obszar 1,91 ha, zabudowana nieruchomść rolna.

 

W dziale III księgi ujawniono dożywotnią służebność osobistą,jednak zapisy w dziale III straciły swoją aktualność z uwagi na zgon uprawnionych.Istnieje zgodność danych między księgą wieczystą a rejestrem gruntów.

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 130 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 000,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Km 379/13 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 12-06-2015r. o godz. 09.50 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 w Łasku odbędzie się:

- pierwsza licytacja 8/16 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika :Mateusz Antoniak położonej w miejscowości Uniejów, gm.Uniejów,ul.Rzeczna 1,działka nr 1435, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29907 [NKW: SR2L/00029907/2]

Nieruchomość położona przy ul. Rzecznej1, podjazd ulicami o nawierzchni asfaltowej. Działka w kształcie prostokąta o powierzchni 763 m2, o wygrodzonych granicach, z dostępem do mediów:ee,wod-kan,z urządzoną zielenią. Na gruncie wyróżniono obiekty kubaturowe:

-budynek mieszkalny, wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem niemieszkalnym, ściany murowane, stolarka okienna pcv, pow.netto 105m2.

- budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy częściowo podpiwniczony z poddaszem niemieszekalnym, ściany murowane, stolarka drewniana, pow.netto 33 m2

- budynek gospodarczy II, wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony, z poddaszem niemieszkalnym, ściany murowane, pow.netto 42,48m2, do rozbiórki.

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania 8/16 części nieruchomości wynosi 67 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 750,00zł.

- pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Mateusz Antoniak położonej w miejscowości Uniejów, gm.Uniejów, działka nr 206, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29907 [NKW: SR2L/00029908/9]

Nieruchomość stanowi działkę gruntu o powierzchni 0,3859 ha w kształcie prostokąta o szerokości 30 m,podjazd drogą urządzoną w otoczeniu grunty rolne ,nad gruntem przebiegają sieci elektroenergetyczne.

Skład użytków za rejestrem gruntów:

:RIIIB-0,1176,IVa-0,1943,V-0,074 h: pow.w HP 0,76

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 9 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 162,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 955,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Kmp 29/00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-06-2015r. o godz. 09.40 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 w Łasku odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Henryk Jaszczak położonej w miejscowości Dąbrówka Nadolna, gm. Dalików,działka nr 119/1 ( obszar 0,7068 ha ) , dla której Sąd Rejonowy w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR2L/00013648/3

W skład nieruchomości wchodzi min.działka nr 119/1 w kształcie regularnego wielokąta wygrodzona płotem drewnianym.Na gruncie dostęp do podstawowych mediów.Skład użytków za rejestrem gruntów:RIVb-0,034, V-0,2838, PsV-0,17,Br RV-0,219 ha. Na gruntach wyróżniono trzy obiekty kabaturowe:

- budynek mieszkalny, parterowy, murowany bez piwnic z poddaszem niemieszkalnym oraz cześć gospodarcza na przedłużeniu budynku mieszkalnego, dostęp do energi elektrycznej, ogrzewanie piecowe. Część mieszkalna p.o. parteru dwie izby 20,5m2, 25,65m2 (służebność), wiatrołap 8,75m2, część gospodarcza p.o. 68,75m2.

- budynek inwentarsko-składowy obiekt parterowy, murowany bez piwnic z poddaszem niemieszkalnym. P.o. parteru 240m2.

- budynek gospodarczy użytkowany jako mieszkalny, parterowy, murowany bez poddasza i piwnic, dostęp do energi elektrycznej, ogrzewanie piecowe. Dane ogólne: część użytkowana jako miekszalna p.o. 17,16m2 i część gospodarcza 17,16m2 ,wys. śr. 2,29m.

 

 

 

Służebność osobista polega na prawie korzystania z jednej izby domu mieszkalnego od strony południowej oraz z części budynków gospodarczych.

 

 


 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Suma oszacowania wynosi 63 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 466,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 370,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001 Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.


 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

Km 2876/12 inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-06-2015r. o godz. 09.30 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 w Łasku odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem, należącego do dłużników Rafał Grzelak,Agnieszka Grzelak, położonego w Poddębicach, ul. Sobieskiego 9/19, dla którego Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 31348 [NKW: SR2L/00031348/2]


 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest w miejscowości Poddębice, która mieści się w centralnej Polsce w województwie Łódzkim. Miasto Poddębice posiada dogodne warunki komunikacyjne. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 72 i wojewódzka nr 703. W odległości 12 km od miasta znajduje się autostrada A2, a w odległości 37 km Port Lotniczy w Łodzi.Opisywany lokal mieszkalny położony jest przy ul. Sobieskiego w budynku V kondygnacyjnym, wielorodzinnym w którym jest dostępność do pełnych mediów, stan budynku dobry. Lokal mieszkalny o powierzchni 47,06m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, w-c i przedpokoju. Standard wykończenia lokalu średni.

Suma oszacowania wynosi 121 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 180,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Krzysztof G. Skrzypek

98-100 Łask
ul. Południowa 8a
tel. 43 6752132
fax: 43 6762973
NR KONTA:
30 1240 3288 1111 0000 2810 5332
lub
53 9263 0000 0522 0002 2005 0001