Licytacje

KM 911/13

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2014r. o godz. 11:00 w lokalu:

Wronowice

,

27a, 98-100 Łask

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Ciągnik samochodowy Renault Magnum

.

 

 

 

nr rejestracyjny ELA 27PW, VIN VF611GTA000109751, rok. prod. 2001, stan techniczny uszkodzony silnik

16000.004500.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 2876/13 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 2876/13, KM 1387/13, KM 3112/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2014r. o godz. 11:15 w lokalu:

98-113 Buczek

,

Bachorzyn 14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Samochód dostawczy Citroen Jamper 2,5 D SK 73795

rok prod. 1998,

 

VIN VF723JH521555J444, KPI AAA2494204

110000.005000.00
2

maszyna stolarska - frezarka kompletna z silnikiem

690V/400V Paul Hammers 213

13000.001500.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Km 937/09 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 937/09, KM 2373/08, KM 479/11, KM 520/12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2014r. o godz. 12:00 w lokalu:

98-140 Łask-Kolumna

,

ul. Wrzosowa 21

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Meble pokojowe-komoda system BRW- kolor ciemny

brąz(orzech) z 3 drzwiczkami

 

i jedną szufladą

1300.00225.00
2

Meble pokojowe-witryna narożna z przeszkleniem-BRW

System

1400.00300.00
3

Meble pokojowe- stolik pod telewizor- system BRW

150.0037.50
4

Lodówka BEKO z zamrażarką

 

1300.00225.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 1816/13 i nne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 1816/13, KM 2640/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2014r. o godz. 11:15 w lokalu: 98-100 Łask, ul. Toruńska 2/11

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

TV Samsung LE 46A551 pilot +podstawka No. ALM23SSS200099A,

rok prod. 2009

11000.00750.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 1087/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2014r. o godz. 11:15 w lokalu:

Marcinów 22

,

99-232 Zadzim

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

zbiornik na mleko Agrocom plex R22, 8 letni, poj.

400 l

16000.003000.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 82/11

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2014r. o godz. 12:15 w lokalu:

02-017 Warszawa

,

Al. Jerozolimskie 117/17

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

SAMOCHÓD OSOB. VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI ROK PROD. 1998 (1/2 części udziału)

.

 

 

 

nr rej. WD70763, VIN WVWZZZ3BZWE304675, kolor szary / srebrny

15000.003750.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 3948/11 i nne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

dot. KM 3948/11, KM 2356/11, KM 3268/11, KM 278/12, KM 386/12, KM 807/12, KM 1430/12, KM 1747/12, KM 2074/12, KM 2260/12, KM 2596/12, KM 2801/12, KM 693/13, KM 1116/13, KM 1141/13. KM 1902/13, KM 2819/13, KM 1048/14, KM 1049/14, KM 2035/14, KM 2185/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2014r. o godz. 12:45 w lokalu: 99-200 Poddębice, Rodrysin 14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Koparka Zeppelin, nr. fabr. 5021231, ZM13B

 

 

 

115000.0011250.00
2

Ciągnik samochodowy Renault Premium 420SA, nr

rej. EPD U486, rok prod. 2001

130000.0022500.00
3

Naczepa specjalizowana ZREMB N25.31-I nr rej.

EPD 56PF, rok. prod. 1984

120000.0015000.00
4

samochód osob. Volkswagen Golf, poj. 1781 cm3,

nr rej. EPD 20JL, rok. prod. 1995

11000.00750.00
5

Naczepa ciężarowa LDS, nr rej. EPD R099 rok. prod.

2003

 

190000.0067500.00
6

Przyczepa lekka NEPTUN-SORELPOL, rok prod. 2008,

nr rej. EPD 53RE

11000.00750.00
7

Samochód ciężarowy FSC-STARACHOWICE STAR742, rok prd. 1997, o nr EPD 69EE

13000.002250.00
8

Samochód ciężarowy OPEL ASTRA, rok prod. 1998

r. nr rej. EPD 76ST

12000.001500.00
9

Samochód osob. FORD DAW FOCUS, rocznik 2002 o

re rej. EPD J111

17000.005250.00
10

FURGON FSO TRUCK 1.6 GAZ-LPG rocznik 1999, nr

rej. EPD N652

11000.00750.00
11

samochód osob. Ford Mondeo, rocznik 2000 nr rej.

EPD W333

14000.003000.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

VERTE

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 278/12 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 278/12, KM 2074/12, KM 2260/12, KM 2801/12, Km 1141/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2014r. o godz. 12:00 w lokalu:

99-200 Poddębice

,

Rodrysin 14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 w zw. z art. 866.1 i 865 kpc ograniczona licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

gaz płynny PROPAN-BUTAN (19160 kg)

 

192350.001762.50

*) cena za tonę

**) kwota netto nie zawiera podattku VAT i akcyzy

Do licytacji mogą przystąpić tylko i wyłącznie podmioty, które posiadają zezwolenie(koncesję) na obrót tego rodzaju towarem.

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania (art. 866.1 i 865 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KMS 129/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2014r. o godz. 11:15 w lokalu:

99-200 Poddębice

,

Praga 15

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

zestaw mebli pokojowych płyta MDF, 5segm. (szafa,

komin,regał, komoda i szafka)

1500.00375.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 1060/13

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 1060/13, KM 3672/11, KM 1920/12, KM 1854/12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-10-2014r. o godz. 09:45 w lokalu:

98-100 Łask

,

Rembów 14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Samochód osobowy Audi 80,rok produkcji 1993,pojemności

1984,00cm ,instalacja GAZ-

.

 

 

 

nr rej. ELA 78AR, nr id. WAUZZZ8CZPA082273

13200.001600.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 2999/12

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w nowym terminie w dniu 03-10-2014r. o godz. 11:15 w lokalu:

98-100 Łask

,

ul. Dębowa 2/14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Telewizor płaski LG 37 LG 51, seria no 803WRQE1T916,czarny,wiek

4-5 lat

1500.00250.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) \

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 221/14 i nne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 221/14, KM 16/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2014r. o godz. 09:45 w lokalu: 98-100 Łask, ul. Spółdzielcza 7/25

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

ploter Cameo ok. 4 letni

1300.00225.00
2

chodzik Workout

150.0037.50
3

monitor HP LP2475w ok. 3 letni

 

1100.0075.00
4

komputer w obudowie LG z procesorem Intel (R)Core(TM)it

CPU RAM 6GB z Windows HomeP.

11000.00750.00
5

Drukarka kolorowa Xerox bez tonerów Phaser

6140

1150.00112.50

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 2652/13 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 2652/13, KM 1905/14, KM 1527/14, KM 1528/14, KM 2099/14.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2014r. o godz. 11:15 w lokalu:

98-160 Sędziejowice

,

Podule 52

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

samochód ciężarowy Renault Trafic r. prod. 2005

o nr rej. ELA 36RH

120000.0015000.00
2

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY VOLKSWAGEN TRANSPORTER ROK

PROD. 2001 KOLOR: BIAŁY

.

 

 

 

nr rej. ELA52RT, VIN WV1ZZZ70Z1H144282, kolor biały

116000.0012000.00
3

 

SAMOCHÓD OSOBOWY MERCEDES-BENZ C 220 ROK P ROD.

2002 KOLOR: ZIELONY

.

 

 

 

nr rej. ELA77AG, VIN WDB2037061A355521, kolor zielony

122500.0016875.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

VERTE

 

 

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 1086/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu r. o godz. 09:45 w lokalu:

98-160 Sędziejowice

, ul. Leśna 42, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

lodowko-zamrażarka z elektronicznym wyświetlaczem

ARISTON

1300.00150.00
2

komoda z 3 szafkami i 1 szufladą +lustro

11000.00500.00
3

stół drewniany rozkładany prostokątny

1500.00250.00
4

krzesło drewniane niepełne wyściółka tkanina

830.0015.00
5

TV Philips 42PFL 3604/12 NoFZ2A0947003573 +

pilot+podstawka+kabel

1500.00250.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 3015/10

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

dot. Km 3015/10, Km 875/05, KM KM 776/10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w nowym terminie w dniu 24-09-2014r. o godz. 12:15 w lokalu: 98-113 Buczek, ul. Szadek 21

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

krowa czarno biała nr identyfikacyjny 0050789

 

 

 

11500.00750.00
2

krowa czarno-biała nr identyfikacyjny

005119304599

11500.00750.00
3

krowa czarno-biała nr identyfikacyjny

005178618934

11500.00750.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

 

 

 

UWAGA:

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 3948/11 i nne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Dot. Km 1443/11, Km 2356/11, Km 3268/11, Km 3948/11, Km 278/12, Km 386/12, Km 807/12, Km 1430/12,
Km 1747/12, Km 2074/12, Km 2260/12, Km 2596/12, Km 2801/12, Km 693/13, Km 1116/13, Km 1137/13,
Km 1141/13, Km 1902/13, Km 2819/13, Km 1048/14, Km 1049/14, Km1712/14, Km2035/14, Kms 122/14.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2014r. o godz. 11:00 w lokalu:

99-200 Poddębice

,

Rodrysin 14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Koparka Zeppelin, nr. fabr. 5021231, ZM13B

115000.0011250.00
2

Ciągnik samochodowy Renault Premium 420SA,
nr rej. EPD U486, rok prod. 2001

130000.0022500.00
3

Naczepa specjalizowana ZREMB N25.31-I
nr rej. EPD 56PF, rok. prod. 1984

120000.0015000.00
4

samochód osob. Volkswagen Golf, poj. 1781 cm3,

nr rej. EPD 20JL, rok. prod. 1995

11000.00750.00
5

Naczepa ciężarowa LDS, nr rej. EPD R099
rok. prod. 2003

190000.0067500.00
6

Przyczepa lekka NEPTUN-SORELPOL, rok prod. 2008,

nr rej. EPD 53RE

11000.00750.00
7

Samochód ciężarowy FSC-STARACHOWICE STAR742, rok prod. 1997, o nr EPD 69EE

13000.002250.00
8

Samochód ciężarowy OPEL ASTRA, rok prod. 1998

r. nr rej. EPD 76ST

12000.001500.00
9

Samochód osob. FORD DAW FOCUS, rocznik 2002

nr rej. EPD J111

17000.005250.00
10

FURGON FSO TRUCK 1.6 GAZ-LPG rocznik 1999,
nr rej. EPD N652

11000.00750.00
11

samochód osob. Ford Mondeo, rocznik 2000
nr rej. EPD W333

14000.003000.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

 

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

KM 352/11

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2014r. o godz. 11:30 w lokalu:

98-100 ŁASK

,

ul. Lubelska 13/4

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Odkurzacz PERFECT ICV-3002

1500.00250.00
2

TV Daewoo 25" DMP 4580700

1250.00125.00
3

Stół + 8 krzeseł, narożna witryna, komoda+ szafka

RTV

15000.002500.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KMS 45/14 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KMS 45/14, KMS 124/14.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2014r. o godz. 11:15 w lokalu:

98-170 Widawa

,

Zborów 2B ("Grodzisko")

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5TDI

ROK PROD. 1999 KOLOR: ZIELONY

.

 

 

 

nr rej. ELA3L59, VIN WV1ZZZ70ZYH041153, kolor zielony

112000.009000.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 2803/12

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2014r. o godz. 11:00 w lokalu:

Nowy Świat 3

,

98-105 Wodzierady

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Samochód osobowy VOLKSWAGEN GOLF II rok prod.

1989

.

 

 

 

nr rej. ELA23GE, VIN WVWZZZ1GZLW290263, 3-drzwiowy, instalacja gazowa, hak

11500.00750.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Km 1049/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Km 3948/11, KM 1443/11, KM 2356/11, KM 3268/11, KM 3948/11, Km 278/12, Km 386/12, KM 807/12, KM 1747/12, KM 2074/12, KM 2260/12, KM 2596/12, KM 693/13, KM 1116/13, KM 1137/13, KM 1141/13, KM 1902/13, Km 2819/13, KM 1048/14, KM 1049/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-08-2014r. o godz. 11:15 w lokalu:

99-200 Poddębice

,

Rodrysin 14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 w zw.z art. 866.1 i 865 kpc ograniczona licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

gaz płynny PROPAN-BUTAN[z cysterny](w tonach-19160kg)

 

192350.001762.50

*) cena za tonę

**) kwota netto nie zawiera podatku VAT i akcyzy

Do licytacji mogą przystąpić tylko i wyłącznie podmioty, które posiadają zezwolenie(koncesję) na obrót tego rodzaju towarem.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 2342/13

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2014r. o godz. 11:15 w lokalu:

Wiewiórczyn

,

ul. Szklarska 3

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

SAMOCHÓD OSOBOWY RENAULT MEGANE ROK PROD. 1997

KOLOR: NIEBIESKI

.

 

 

 

nr rej. ELA50VA, VIN VF1BAOAOE16044209, kolor niebieski

13000.001500.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 633/12 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 633/12, KM 3126/13.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2014r. o godz. 09:15 w Kancelarii Komornika Sądowego Krzysztofa G. Skrzypka odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

SAMOCHÓD CIĘŻ. MERCEDES-BENZ 1217 ROK PROD. 1998 (uszkodzony)

KOLOR: BIAŁY (udział 51/100)

.

 

 

 

nr rej. ELA07EP, VIN WDB6763391K322276, kolor biały

15100.002550.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Ruchomość moożna oglądać na parkingu "MERC-BRADER" w Zelowie ul. Poznańska 8C od poniedziałku do piątku w godz pracy parkingu do dnia 07.08.2014.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 1086/14 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 1086/14, KM 1055/12, KM 3054/13, KM 3075/13, KM 1029/14, KM 1333/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2014r. o godz. 09:45 w lokalu:

98-160 Sędziejowice

,

ul. Leśna 42

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

lodowko-zamrażarka z elektronicznym wyświetlaczem

ARISTON

1300.00225.00
2

komoda z 3 szafkami i 1 szufladą +lustro

11000.00750.00
3

stół drewniany rozkładany prostokątny

1500.00375.00
4

krzesło drewniane niepełne wyściółka tkanina

830.0022.50
5

TV Philips 42PFL 3604/12 NoFZ2A0947003573 +

pilot+podstawka+kabel

1500.00375.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Km 2144/06

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2014r. o godz. 14:00 w lokalu:

98-100 Łask

,

ul. Polna 19/11

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

TV Panasonic Viera LCD TX-L32C5E NoXC2459293+pilot+podstawka

1roczny

11500.00750.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 1087/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2014r. o godz. 12:15 w lokalu:

Marcinów 22

,

99-232 Zadzim

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

zbiornik na mleko Agrocom plex R22, 8 letni, poj.

400 l

16000.004500.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 1255/12 i nne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 1255/12, KM 1712/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2014r. o godz. 11:15 w lokalu:

Kazimierzew 12

,

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

SAMOCHÓD SPECJALNY BERLIET C AMIVA ROK PRO D. 1980 KOLOR: CZERWONY

.

 

 

 

nr rej. EPD66JK, VIN 770KB6KFT0813, kolor czerwony

130000.0022500.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Km 1327/10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 11-07-2014r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12, odbędzie się druga licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Danuty Zielińskiej położonej w miejscowości Wronowice, gm. Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 22785 [NKW: SR1L/00022785/4]

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

W skład ww. nieruchomości wchodzi działka w kształcie zbliżonym do kwadratu o pow. 0,13 ha, podjazd drogą gruntową; w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna oraz grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkalną. Na nieruchomości znajduje się obiekty zabudowy mieszklanej:

 

- dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem częściowo mieszkalnym. Pow. ogólna parteru 66,60m2, watrołap 3,4m2; pow. mieszkalna poddasza 13,06m2 ( pozostała część bez wykończenia).

 

 

Od strony zachodniej i południowej wzdłuż granic znajduje się zabudowa gospodarcza stanowiąca szopy i wiaty drewniane.

 

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 750,00zł.

 

 

 

137500.0025000.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Km 2772/08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 11-07-2014r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul Kolejowej 12 w Łasku odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Doroty Graczyk położonej w miejscowości Łopatki, gm. Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00047410/6.

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Łopatki (obręb 11), w jej skład wchodzi działka oznaczona nr 45/3 o powierzchni 1398 m2. Działka sąsiaduje od zachodu z gruntami leśnymi a z pozostałych stron z gruntami rolnymi nieużytkowanymi rolniczo. Grunt bez ulepszeń, bez oznaczonych granic. Brak urządzonej drogi stanowiącej na mapie podjazd do nieruchomości.

 

 

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 231,00zł.

 

 

 

12310.001540.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Kmp 54/91

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2014r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Łasku ul. Kolejowa 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Włodzimierz Kulak położonej: 95-083 Lutomiersk, Czołczyn, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00021725/9 w skład nieruchomości wchodzą działka nr 16, 26, 48, 87, 275, 251.

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

- działka nr 16 o powierzchni 0,18ha i szerokości 10m, łąka. Podjazd drogą gruntową w otoczeniu łąki.

 

 

12650.001766.67
2

- działak nr 48 o powierzchni 0,04ha, szerokości 10m. Łąka.

 

 

1590.00393.34
3

- działka nr 87 o pow. 0,49 ha i szerokości 30m. Łąka.

17220.004813.34
4

- działka nr 26 o powierzchni 0,25ha i szerokości 12m, łąka.

13680.002453.34
5

- działka nr 275 o pow. 1,96ha, i szerokości 33m. Grunty rolne.

-działka nr 251- nieruchomość zabudowana obciążona służebnością nie podlegająca opisowi i oszacowaniu.

 

 

 

164380.0042920.00

Istnieje niezgodność danych pomiędzy księgą wieczystą a rejestrem gruntów w zakresie oznaczeń działek i powierzchni nieruchomości.

 

Za rejestrem gruntów gospodarstwo rolne jest dzierżawione przez Sławomira Marszałka umowa dzierżawy z dnia 23-09-2009r zawarta jest na 10 lat.

 

Łączna suma oszacowania wszystkich działek wynosi 78 520,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 346,67ł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 852,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

 

doręczając jednocześnie do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie. Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika przed dniem licytacji.

 

 

Km 894/12 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 11-07-2014r. o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużników Czesława oraz Marianny małż. Drewniak położonego w miejscowości Łask, przy ul. Spółdzielczej, dla którego Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00054507/5.

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Opisywana nieruchomość lokalowa położona w obrębie 14 miasta Łask, w budynku wielorodzinnym, przy ul. Spółdzielczej w otoczeniu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. Lokal mieszkalny o pow. 52,77 m2 położony jest na parterze w budynku czteropiętrowym. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, w-c i przedpokoju. Istalacja pełna. Ogólny stan lokalu średni, wymaga prac modernizacyjnych. Klatki schodowe i otoczenie dobrze utrzymane.

 

 

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 770,00zł.

 

 

 

1117700.0078467.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Km 92/13 i inne

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 11-07-2014r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Marcina Lejmana położonej w miejscowości Bałucz, gm. Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00056592/1.

 


 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Opisywania nieruchmość położona jest w miejscowości Bałucz, która znajduje się w powiecie łaskim, przy drodze prowadzącej z Łasku do Szadku. Podjazd do nieruchomości drogą gruntową, do drogi asfaltowej ok. 400m. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa siedliskowa.

 

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 760/2 o pow. 1 5544ha i szerokości 60m. Od strony północnej działki znajduje się budynek mieszkalny w trakcie budowy, stan surowy-otwarty. Na gruncie dostęp do energii elektrycznej. Pozostałą część działki stanowią użytki rolne.

 

Budynek mieszkalny w budowie- obiekt parterowy z poddaszem mieszkalnym. Ściany mutrowane, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Pow. netto parteru 80,77m2, poddasza 53,19m2. Stan zaawansowania robót w stosunku do wykończenia obiektu 39%.

 

 

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 450,00zł.

 

 

 

1144500.00108375.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Km 161/12

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 11-07-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Piotra Fidlera położonejw Łasku przy ul. Żeromskiego, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00052874/4

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

 

Opisywana nieruchomość położona jest w obrębie 18 w miejscowości Łask, której położenie w sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej stwarza duże możliwości rozwoju gospodarczego. W otoczeniu nieruchomości grunty niezabudowane.

 

 

 

 

 

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 271 o pow. 1301m2 oraz szerokości 21,5m. Podjazd do nieruchomości od ul. Żeromskiego drogą asfaltową. Działka o wygrodzonych granicach. Na gruncie przyłącze elektryczne. Na działce znajdują się dwa obiekty kubaturowe:

- budynek mieszkalno-usługowy:

cześć mieszkalna III kondygnacyjna: piwnica, parter. poddasze. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej 133,67m2 (piwnica o wys. 2,18m);

część usługowa- parterowa. Powierzchnia użytkowa 57,34m2.

- budynek gospodarczy - obiekt parterowy o konstrukcji murowanej. pow. użytkowej 26,98m2.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 744,00zł.

  

 

 

1147440.00110580.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

Rękojmia winna znajdować się n a koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

Km 427/08 i inne

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 11-07-2014r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Grabica, gm. Sędziejowice, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: SR1L/00028029/9 oraz KW SR1L/00026530/0 należącej do dłużnika: Katarzyna Gebler.

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

W skład nieruchomości oznaczonej nr KW SR1L/00028029/9 wchodzi działka o nr 161/4 o pow. 0,29ha. Podjazd do nieruchomości drogą asfaltową. W sąsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Grunt ogrodzony płotem z siatki bez granicy wschodniej.


 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 000,00zł. 

 

 

 

 

160000.0040000.00
2

W skład nieruchomości oznaczonej nr KW SR1L/00026530/0 wchodzi działka o nr 161/3 o pow. 0,29ha. Podjazd drogą asfaltową. Na gruncie przyłącze elektryczne i wodociągowe, zrzut ścieków do lokalnego szamba. Na gruncie działki znajduje się zabudowa kubaturowa:

 

- dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 127,68m2.

 

- budynek gospodarczy, parterowy o powierzchni zabudowy 61,92zł

 

- budynek letniskowy obiekt parterowy o powierzchni zabudowy 26,32m2, stan techniczny lichy.

 

- szklarnia o konstrukcji metalowej, stan lichy liczne braki w oszkleniu ogólna pow. zabudowy 37,38m2.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 400,00zł.

 

 

 

1184000.00122666.70

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

Zgodnie z przepisem art 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Km 3075/13 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 11-07-2014r. o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 ,odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Grzegorza Stępień położonej w miejscowości Sędziejowice, przy ul. Leśnej 42, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00012843/6.

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Nieruchomość położona jest w miejscowości Sędziejowice, która znajduje się w południowej części powiatu łaskiego. Dojazd do Sędziejowic zapewniają regularne połączenia autobusowe PKS na trasie Łódź-Łask-Wieluń. Z północy na południe gminę Sędziejowice rozcina magistrala kolejowa " Śląsk-Porty".W skład opisywanej nieruchomości wchodzi działka oznaczona nr 283 o powierzchni 1,24 ha. Działka w kształcie prostokąta o szerokości ok. 32 m, rociągająca się wzdłuż torów kolejowych. Podjazd do nieruchomości drogą asfaltową. Grunt o wygrodzonych granicach w otoczeniu siedliska, w cześci zabudowanej dostęp do przyłącza elektrycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego. Od strony północnej działki przy drodze asfaltowej znajduje się zabudowa kubaturowa, za zabudową znajduje się sad przydomowy z drzewami owocowymi na pow. ok. 700m2, a na pozostałej cześci grunty rolne.


Budynek mieszkalny - II kondygnacyjny, o konstrukcji tradycyjnej, wolnostojący. Budynek z lat 50 XX w. o powierzchni ogólnej 188,56m2, poddany modernizacji w ostatnich latach. Instalacja elektryczna, wod-kan, c.o. - zasilanie piecem na paliwo stałe.

 

Budynek gospodarczy- obiekt parterowy, murowany z poddaszem użytkowym o pow. ogólnej 90 m2. Konstrukcja tradycyjna, budynek wolnostojący. Instalacja elektryczna.

 

W sąsiedztwie ulokowana zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

 

 

 

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 300,00zł.

 

 

 

 

1303000.00202000.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Krzysztof G. Skrzypek

98-100 Łask
ul. Południowa 8a
tel.: 043 6752132
fax.: 043 6762213
NR KONTA: 30 1240 3288 1111 0000 2810 5332