Licytacje

Km 1788/13 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 12-12-2014r. o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej12, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika Tadeusza Nawara położonego w miejscowości Łask, ul. Jana Pawła II 9B/29, dla którego Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 43655 [NKW: SR1L/00043655/7]

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

 


Nieruchomość lokalowa, która położona jest w miejscowości Łask przy ul. Jana Pawła II w budynku wielorodzinnym. Opisywany lokal mieszkalny położony jest na II piętrze budynku składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w-c oraz przedpokoju o powierzchnia 58,1 m2. Stlarka okienna pcv; posadzki : kuchnia i łazienka trakota, pokoje -parkiet.

 

Klatki schodowe i otoczenie dobrze utrzymane. Ogólny stan lokalu dobry, nie wymagający prac modernizacyjnych.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 068,00zł.

 

1160680.00120510.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Km 1604/11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 12-12-2014r. o godz. 09:00 budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużniczki Maji Skoneczka położonej w miejscowości Wronowice, gm. Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00055210/3.

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

 

 

 

W skład nieruchomości położonej w miejscowości Wronowice (obręb 28) gm. Łask, objętej nr SR1L/00055210/3 wchodzą działki 421/3; 421/4; 421/5; 421/7, 421/8 o powierzchni ogólnej 9410 m2.

 

 

Działka nr 421/8 stanowi drogę wewnętrzną bez zagospodarowania, aktualnie nie użytkowana rola.

 

Działka nr 421/3- o powierzchni 1688m2 , działka bez zagospodarowania, granice wyznaczają punkty geodezyjne; przeznaczona pod zabudowę.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 549,00zł.

 

 

 

125490.0016994.00
2

Działka nr 421/4 - o powierzchni 1505m2; działka bez zagospodarowania, granice wyznaczają punkty geodezyjne; przeznaczona pod zabudowę.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 273,00zł.

 

 

 

 

 

122730.0015154.00
3

 

 


Działka nr 421/5- o powierzchni 1594m2; działka bez zagospodarowania, granice wyznaczają punkty geodezyjne; przeznaczona pod zabudowę.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 407,00zł.

 

 

 

124070.0016047.00
4

Działka nr 421/7- o powierzchni 3232m2 ; podjazd drogą asfaltową, w otoczeniu grunty rolne i zabudowa siedliskowa, na gruncie przyłącze elektryczne i wodociągowe , ścieki odprowadzane do lokalnego szmba.

 

Na nieruchomości znajdują się obiekty kubaturowe:

 

- budynek mieszkalny, parterowy z poddaszem mieszkalnym, bez piwnic. Obiekt wolnostojący w trakcie modernizacji .Powierzchnia ogólna parteru 85m2, weranda 8,47m2.

 

- budynek gospodarczy adoptpwany na cele mieszkalne, parterowy, z poddaszem niemieszkalnym, bez piwnic, powierzchnia ogólna parteru 119,70m2, stan techniczny dobry.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 260,00zł.

 

1182600.00121734.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

Km 1949/14 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 1949/14, KM 33/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2014r. o godz. 11:15 98-170 Widawa, Rynek im. T. Kościuszki 17

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

drukarka wielkoformatowa HP Designjet500ps Plus

No 3892H364

110000.007500.00
2

kanapa narożna 5 osob. skórzana kolor wiśnia

 

110000.007500.00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Km 937/09 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 937/09, KM 2373/08, KM 479/11, KM 520/12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2014r. o godz. 12:00 w lokalu:

98-140 Łask-Kolumna

,

ul. Wrzosowa 21

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Meble pokojowe-komoda system BRW- kolor ciemny

brąz(orzech) z 3 drzwiczkami

 

i jedną szufladą

1300.00225.00
2

Meble pokojowe-witryna narożna z przeszkleniem-BRW

System

1400.00300.00
3

Meble pokojowe- stolik pod telewizor- system BRW

150.0037.50
4

Lodówka BEKO z zamrażarką

 

1300.00225.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Km 1528/06

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 10-10-2014r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników Jana i Janiny małż. Seliga położonej w miejscowości Brodnia Dolna, gm. Buczek, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00034377/8.

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

W skład nieruchomości objętej nr KW SR1L/00034377/8 wchodzi działka oznaczona nr 133 o pow. 800m2 w kształcie prostokąta o szerokości 9m. Podjazd drogą asfaltową, w drodze sieć wodociągowa. W otoczeniu grunty z zabudową mieszkalną jednorodzinną, w dalszym sąsiedztwie lotnisko wojskowe. Na działce znajduje się budynek mieszkalny o konstrukcji tradycyjnej, parterowy z poddaszem nie mieszkalnym, składający się z dwóch izb mieszkalnych o pow. użytkowej 28,8m2. Instalacja elektryczna, woda - pobór ze studni, ogrzewanie - piece węglowe. Na nieruchmości znaduje się również szopa gospodarcza, drewniana w złym stanie technicznym.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 060,00zł.

 

150600.0033733.40

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Km 2426/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 10-10-2014r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasza Benedykta Jagodzińskiego położonej w miesjcowości Dobra, gm. Sędziejowice, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 21439 [NKW: SR1L/00021439/7]

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 400 o powierz chni 0,67 ha. Grunty przeznaczone na cele rolne z możliwością zabudowy budownictwem jednorodzinnym lub mieszkaniowym z usługami w pasie wzdłuż drogi na odległość 60m. Działka w kształcie prostokąta szerokością 72m przylegająca do drogi asfaltowej prowadzącej w kierunku wsi Dobra. Wzdłuż drogi napowietrzna sieć elektryczna NN, innych mediów na gruncie brak. Grun porastający samosiejkami sosny oraz w narożniku południowo-zachodnim obszarem leśnym.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 964,00zł.

 

129640.0019760.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Km 1266/12 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 10-10-2014r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Anny Woszczak położonej w miejscowości Orpelów, gm. Dobroń, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34316 [NKW: SR1L/00034316/3]

 

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Nieruchomość położona w miejscowości Orpelów, gmina Dobroń. Gmina Dobroń położona jest w województwie łódzkim , w powiecie pabianickim. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 14, biegnąca z Łodzi w kierunku Wrocław - Poznań. Opisywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

 

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 826 o powierzchni 0,094ha w kształcie prostokąta, podjazd drogą gruntową. Działka o wygrodzonych granicach płotem z elem. pref. żelbet z bramą wjazdową. Na gruncie podstawowe media: Ee, wodociągowe, kanalizacja lokalna w granicach działki. Teren zagospodarowany z urządzoną zielenią i altaną drewnianą.

 

Na nieruchomości znajduje się dom jednorodzinny parterowy z poddaszem mieszkalnym, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 118,23m2 + 7,78m2 ( kotłownia) - zbudowany na podstwie Decyzji nr 362/05 wydanej w czerwcu 2005r. Na parterze opisywanego budynku znajdują się : pokój dzienny, pokój gościnny, kuchnia, natrysk + wc, hol, wiatrołap, kotłownia; na poddaszu: trzy sypialnie, hol i garderoba.

 

Na działce znajduje się również budynek garażowy - murowany, kryty blachodachówką o pow. 39,93m2

 

 

 

 

Oznaczenie działki ujawnione w księdze wieczystej jest zgodne z danymi ujawnionymi w rejestrzze gruntów, istnieje niezgodność w powierzchni gruntu 0,004ha

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 530,00zł.

 

1485300.00323534.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Km 1059/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 10-10-2014r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników Jolanty oraz Jerzego małż. Winiarskich położonej w miejscowości Wola Czarnyska, gm. Wodzierady, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 37856 [NKW: SR1L/00037856/1]

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Opisywana nieruchomość położona jest w miejscowości Wola Czarnyska w gminie Wodzierady, która znajduje jest w północnej części powiatu łaskiego. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalno-siedliskowej. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 99/3 o pow. 1500m2 w kształcie prostokąta o szerokości 25m. Działka o wygrodzonych granicach, od frontu płot murowany z przęsłami drewnianymi z bramą wjazdową. W centralnej części działki znajduje się budynek mieszkalny z garażem. Obiekt parterowy z poddaszem mieszkalnym oraz garażem zbudowany na podstawie decyzji z 1998r. Instalacje: ee, wod-kan, co- zasilanie z pieca na paliwo stałe. Powierzchnia zabudowy 181,7m2, powierzchnia użytkowa 231,90m2.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 400,00zł.

 

 

1434000.00325500.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Km 3027/13 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 10-10-2014r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

- położonej w miejscowości Otok, gm. Zadzim, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą nr KW SR2L/00010354/4;

- położonej w miejscowości Zygry, gm. Zadzim, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą nr KW SR2L/00031777/8;

- położonej w miejscowości Zygry, gm. Zadzim, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą nr KW SR2L/00029716/6.

należących do dłużnika Łukasza Gogolewskiego

 

 

 


Opisywane nieruchomości znajdują się w gminie Zadzim, która położona jest w zachodniej części woj. łódzkiego, oddalona od Łodzi o 50 km.

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

W skład nieruchomości objętej nr KW SR2L/00029716/6 wchodzi działka 270 o pow. 1,6098ha położona w miejscowości Zygry. Działka w kształcie prostokąta o szerokości 31m, podjazd drogą gruntową. W otoczeniu grunty rolno-leśne. Skład użytków za rejestrem gruntów; RV-015; RVI-1,3898, LzRVI-0,07.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 550,00zł.

 

 

 

115500.0011625.00
2

 

 

 

W skład nieruchomości oznajczonej nr KW SR2L/00031777/8 wchodzą działki 269/2, 319, 338, 579 o łącznej pow. 2,3547ha. Przedmiotowe działki nie posiadają wspólnych granic.

 

Działka 269/2 o pow. 1,6547ha, rolno-leśna.

 

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 190,00zł.

 

 

 

131900.0023925.00
3

Działka 319 o pow. 0,31ha , rolna.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 538,00zł.

 

15380.004035.00
4

W skład nieruchomości objętej nr KW SR2L/00010354/4 wchodzą dwie działki o nr 28/1 oraz 80/2 o łacznej powierzchni 4,9786ha położone w miejscowości Otok. Działki bez wspólnych granic.


Działka nr 28/1 o pow. 051ha bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, podjazd w sąsiedztwo drogami gruntowymi. Skład użytków za rejestrem gruntów w ha: PsIV-0,15; ŁIV-0,31; ŁV-0,03, W-0,02.

 

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 516,00zł.

 

 

 

15160.003870.00
5

Działka nr 80/2 o pow. 4,46ha w otoczeniu gruntów rolnych i stacji PKP. Podjazd od zachodu drogą polną, od wschodu drogą utwardzoną (własność PKP-brak uregulowania prawnego) W wygrodzonej części gruntu znajdują się obiekty magazynowo-inwentarskie.

 

Wiata o konstrukcji stalowej kryta blachą o pow. zabudowy 166,50m2

 

Budynek garażowy, murowany parterowy o pow. zabudowy 226m2

 

Budynek administracyjno-magazynowy, parterowy bez piwnic, murowany o pow. zabudowy 601m2

 

Portiernia z wagą, budynek parterowy, wolnostojący o konstrukcji tradycyjnej. Pow zab. 15,2m2.

 

Budynki inwentarskie 3szt. , parterowe , wolnostojące każdy o pow. zabudowy 748m2.

 

Magazyn paliw, parterowy wolnostojący o konstrukcji tradycyjnej o pow. zabudowy 30m2

 

Ubojnia, budynek parterowy, wolnostojący o pow. zabudowy 30m2.

 

Inne budowne na działce to: zbiornik na gnojowice, silos betonowy, drogi wewnętrzne, studnia głębinowa.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 065,00zł.

 

 

 

1210650.00157987.50
6

Działka 338 o pow. 0,02ha, rolna.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20,00zł.

 

 

 

1200.00150.00
7

Działka 579 o pow. 0,37ha, rolna.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 384,00zł.

 

 

 

13840.002880.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

Km 2647/11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 10-10-2014r. o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 odbędzie się druga licytacja

 

 

- 1/3 niewydzielonej części nieruchomości położonej w miejscowości Pęczniew, gm. Pęczniew, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR2L/00017142/4 stanowiącej własność Tadeusza Kałużka

 

 

 

 

- 1/3 niewydzielonej części nieruchomości położonej w miejscowości Pęczniew, gm. Pęczniew, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR2L/00017142/4

 

- nieruchomości położonej w miejscowości Pęczniew, gm. Pęczniew, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR2L/00017141/7 stanowiących własność Jerzego Kałużka

 

 

 

Przedmiotowe nieruchomości położone są miejscowości Pęczniew w gm. Pęczniew, która znajduje się w północno - zachodniej części województwa łódzkiego, nad zbiornikiem Jeziorsko.

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

W skład nieruchomości objętej nr KW SR2L/00017141/7 wchodzi działka oznaczona nr 139 o pow. 1,0512ha w kształcie prostokąta o szerokości 48m. Nieruchomość położona w otoczeniu gruntów leśnych i wód. Na gruncie zadrzewienie leśne: Sosna 0,98ha .


Istnieje niezgodność danych pomiędzy księgą wieczystą a rejestrem gruntów w zakresie oznaczenia działki (557-139) oraz powierzchni (1,03ha- 1,0512ha).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 405,00zł.

 

 

 

124050.0016033.40
2

W skład nieruchomości objętej nr KW SR2L/00017142/4 wchodzi działka 337 o pow. 0,3136ha w kształcie foremnego wieloboku. Nieruchomość położona w centralnej części miejscowości Pęczniew pod adresem Rynek 26 w otoczeniu zabudowy mieszkalnej. Na nieruchomości w części południowej znajduje się zabudowa kubaturowa.

Budynek gospodarczy - obiekt parterowy , murowanyo pow. netto 47,13m2.

Budynek garażowy - obiekt parterowy, murowany o pow. netto 21m2

Budynek mieszkalny - obiekt parterowy z poddaszem niemieszkalnym, w cześci parteru na pow. 23m2 lokal handlowy. Stan techniczny budynku zadowalający. Istalacje: ee, wod-kan, c.o., zasilanie z pieca na paliwo stałe. Powierzchnia netto parteru 129m2. W pozostałem części działki sad przydomowy.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 634,00zł.

 

 

 

 

176333.3350889.00
3

W skład nieruchomości objętej nr KW SR2L/00017142/4 wchodzi działka 337 o pow. 0,3136ha w kształcie foremnego wieloboku. Nieruchomość położona w centralnej części miejscowości Pęczniew pod adresem Rynek 26 w otoczeniu zabudowy mieszkalnej. Na nieruchomości w części południowej znajduje się zabudowa kubaturowa.

Budynek gospodarczy - obiekt parterowy , murowanyo pow. netto 47,13m2.

Budynek garażowy - obiekt parterowy, murowany o pow. netto 21m2

Budynek mieszkalny - obiekt parterowy z poddaszem niemieszkalnym, w cześci parteru na pow. 23m2 lokal handlowy. Stan techniczny budynku zadowalający. Istalacje: ee, wod-kan, c.o., zasilanie z pieca na paliwo stałe. Powierzchnia netto parteru 129m2. W pozostałem części działki sad przydomowy.

 

 

 

 

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 634,00zł.

 

 

 

 


 

 

 

176333.3350889.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Km 3389/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 10-10-2014r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Pawła Mikołajczyka położonej w miejscowości Gajówka, gm. Dalików, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 19944 [NKW: SR2L/00019944/0]

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

Nieruchomość położona w miejscowości Gajówka, gm. Dalików. Podjazd do nieruchomości drogami o nawierzchni asfaltowej w otoczeniu zabudowa siedliskowa. W skład nieruchomości wchodzi działka o nr 165/1 o pow. 0,23ha w kształcie prostokąta o szerokości 34m. Na nieruchomości znajduje się dom jednorodzinny parterowy z poddaszem. Wzdłuż granicy północnej znajduje sie budynek o konstrukcji drewnianej-bez wpływu na wartość nieruchomości. W parterze domu znajduje się 5 izb, korytarz, w-c, łazienka oraz kotłownia. Instalacje: ee, wod-kan, c.o.-zasilanie z pieca na paliwo stałe. Pow. netto 82m2 oraz weranda 11,13m2.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 350,00zł.

 

1163500.00122625.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Km 3678/11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 10-10-2014r. o godz. 09:30 w w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12, odbędzie się druga licytacja:

 

 

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej w miejscowości Wodzierady, gm. Wodzierady, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 35457 [NKW SR1L/00035457/0]

 

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej w miejscowości Wodzierady, gm. Wodzierady, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14286 [NKW SR1L/00014286/7] należących do dłużnika Macieja Salm

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

W skład księgi wieczystej KW SR1L/00014286/7 wchodzi działka oznaczona nr 321 o pow. 0,17ha. Działka położona przy drodze asfaltowej na długości 72m w otoczeniu gruntów rolnych bez zabudowy.

Działka położona na przedłużeniu działki nr 295 objętej nr KW SR1L/00035457/0.

 

 

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 177,00zł.

 

 

 

 

11770.001180.00
2

 

 

Działka 295 wchodząca w skład nieruchomości objętej nr KW SR1L/00035457/0 o pow. 0,23ha położona przy drodze asfaltowej na długości 72m w otoczeniu gruntów rolnych bez zabudowy wzdłuż drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna, brak ulepszeń na gruncie.


 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 194,00zł.

 

11940.001294.00
3

Opisywane nieruchomości położone są w miejscowości oraz gminie Wodzierady, która leży w północnej części powiatu łaskiego.

 

W skład nieruchomości objętej nr KW SR1L/00035457/0 wchodzą działki nr 178/5 i 178/6 oraz działka 295 o łącznej pow. 0,712ha. Działki 178/5 oraz 178/6 tworzą całość gospodarczo-użytkową. Działka 178/5 stanowi drogę dojazdową o szerokości 6,5m od drogi asfaltowej do działki nr 178/6. Działka 178/6 o wygrodzonych granicach siatką, w kształcie foremnego wieloboku bez zagospodarowania, sąsiadująca z gruntami zabudowanymi.

 

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 395,00zł.

 

 

 

143950.0029300.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Km 1550/12

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 10-10-2014r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 odbędzie się pierwsza licytacja

 

 

- nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. Batorego 1, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SR1L/00023458/0

- nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. Widawskiej, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SR1L/00045661/6

należących do dłużników: Tadeusza oraz Elżbiety małż. Nowackich

 

 

 

Opisywane nieruchomości położone są w miejscowości Łask. Położenie Łasku w sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej stwarza duże możliwości rozwoju gospodarczego, jest ważnym węzłem komunikacji dla ruchu samochodowego DK 14 , DK12 oraz S-8 (planowana).

 

Opisywane nieruchomości położone w obrębie 18 przy ul. Batorego 1 oraz w obrębie 14 przy ul. Widawskiej. W otoczeniu zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

W skład nieruchomości położonej przy ul. Batorego 1 objętej nr SR1L/00023458/0 wchodzi działka o nr 262/1 o pow. 0,1043ha. Działka w kształcie foremnego wieloboku położona przy skrzyżowaniu ul. Batorego oraz Warszawskiej. W sąsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz usługowa. Grunt o wygrodzonych granicach. Na nieruchomość znajduje się zabudowa kubaturowa. Budynek mieszkalny piętrowo-parterowy, w części podpiwniczony, wolnostojący o konstrukcji tradycyjnej. Pow. zabudowy 224m2 (piwnica 33m2, parter 176,53m2, piętro 97,55m2). Budynek garażowy , murowany o pow. zabudowy 25,19m2.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 900,00zł.

 

 

 

1649000.00486750.00
2


 

W skład nieruchomości położonej przy ul. Widawskiej 32 objętej nr KW SR1L/00045661/6 wchodzi działka nr 386/2 o pow. 0,0437ha. Działka w kształcie foremnego wieloboku, zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym z poddaszem niemieszkalnym, częściowo podpiwniczony. Instalacje: ee, wod-kan, c.o. Pow. zabudowy parter i piętro 236,57m2.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 300,00zł.

 

 

 

1303000.00227250.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Km 3059/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 10-10-2014r. o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika TRAPEZ Sp. z o.o. położonej w miejscowości Czepów, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR2L/00025999/5.

 


 

 

 

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

W skład księgi wieczystej wchodzi działka nr 606 o pow. 2,38ha. Podjazd drogą asfaltową w otoczeniu grunty z zabudową siedliskową. Grunt w kształcie prostokąta z dostępem do energii elektrycznej, sieci wodociągowej. Istniejące utwardzenia i urządzenia techniczne zdewastowane. Od strony wschodniej działki znajdują się szkielety zabudowy po obiekcie gorzelni; pozostały teren od strony wschodniej użytkowny rolniczo.


Zabudowa kubaturowa:

 

- zabudowa frontowa wzdłuż drogi dojazdowej zespół obiektów o konstrukcji murowanej podpiwniczonej, stropy monolityczne, dach o konstukcji drewnianej kryty papą. Całość zdewastowana bez stolarki i instalacji.

 

- budynek przy wjeździe na nieruchomość dawna portiernia; obiekt parterowy, murowany. Całość zdewastowana bez stolarki i instalacji.

 

- zabudowa frontowa wzdłuż drogi dojazdowej zespół obiektów z bloczków betonowych, dach o konstrukcji drewnianej- kwalifikuje się do rozbiórki.

 

- budynek od strony północnej działki, dawne garaże, oarterowy; całość zdewastowana bez stolarki i instalacji.

 

- obiekt mieszkalno- warsztatowy w środkowej części działki, parterowy o konstrukcji murowanej , budynek zdewastowany.

 

 

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 850,00zł.

 
 

 

 

 

 

 

1198500.00132334.00

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dwa dni przed terminem licytacji.

 

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Przeprowadzona przez komornika sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będącej własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia podatku dłużnik jest zobowiązany.

 

 

 

 

Km 1506/10 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 10-10-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Okup Mały, gm. Łask ,dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SR1L/00031090/1 oraz KW SR1L/00029560/0 należącej do dłużnika Iwony Nowakowskiej.

 

 

 

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

W skład nieruchomości objętej nr KW SR1L/00029560/0 wchodzi działka o nr 447 o pow. 0,24 ha i szerokości 26m, natomiast w skład KW SR1L/00031090/1 wchodzi działka o nr 446 o pow. 0,06ha o szerokości 6,5m. Opisywane nieruchomości położone są w obrębie Okup Mały przy drodze krajowej 14 Łódź-Wrocław pomiędzy Łaskiem a Zduńską Wolą, w otoczeniu gruntów z zabudową mieszkalną jednorodzinną. Nieruchomości objęte ww. księgami wieczystymi stanowią całość gospodarczo -użytkową z uwagi na przekroczenie granic pomiędzy nieruchomościami przez zabudowę. Nieruchomości posiadają jeden wjazd z drogi krajowej, który znajduje się na działce nr 447. Całość gruntów obu nieruchomości ogrodzona płotem, od frontu ogrodzenie z elementów pref. betonowych ażurowych z bramą wjazdową od ul. Łaskiej. Dostęp do podstawowych mediów: ee, wodociąg.

 

Na nieruchomości znajduje się dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem niemieszkalnym o pow. netto parteru 84,13m2. Budynek wymaga nakładów remontowo-modernizacyjnych.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 700,00zł.

 

 

 

 

1177000.00132750.00

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 700,00zł.

 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001

 

Rękojmia winna znajdować się na koncie komornika na dea dni przed terminem licytacji.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

KM 1087/14

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2014r. o godz. 11:15 w lokalu:

Marcinów 22

,

99-232 Zadzim

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

zbiornik na mleko Agrocom plex R22, 8 letni, poj.

400 l

16000.003000.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 82/11

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2014r. o godz. 12:15 w lokalu:

02-017 Warszawa

,

Al. Jerozolimskie 117/17

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

SAMOCHÓD OSOB. VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI ROK PROD. 1998 (1/2 części udziału)

.

 

 

 

nr rej. WD70763, VIN WVWZZZ3BZWE304675, kolor szary / srebrny

15000.003750.00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

KM 278/12 i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dot. KM 278/12, KM 2074/12, KM 2260/12, KM 2801/12, Km 1141/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2014r. o godz. 12:00 w lokalu:

99-200 Poddębice

,

Rodrysin 14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 w zw. z art. 866.1 i 865 kpc ograniczona licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.OpisIlośćWart. szac.Wywoławcza
1

gaz płynny PROPAN-BUTAN (19160 kg)

 

192350.001762.50

*) cena za tonę

**) kwota netto nie zawiera podattku VAT i akcyzy

Do licytacji mogą przystąpić tylko i wyłącznie podmioty, które posiadają zezwolenie(koncesję) na obrót tego rodzaju towarem.

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania (art. 866.1 i 865 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Krzysztof G. Skrzypek

98-100 Łask
ul. Południowa 8a
tel. 43 6752132
fax: 43 6762973
NR KONTA:
30 1240 3288 1111 0000 2810 5332
lub
53 9263 0000 0522 0002 2005 0001